Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Zmiany przepisów bezpiecznej organizacji prac oraz  eksploatacji urządzeń energetycznych w 2020 z uwzględnieniem rozporządzenia ministra energii z dnia 28.08.2019r. oraz rozporządzenia ministra klimatu z dnia 25.03.2020r.

odpowiedzialność osób prowadzących eksploatację

W dniu 25.09.2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które należało wdrożyć  do 26 WRZEŚNIA 2020 roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020r,).
ODPOWIEMY NA PYTANIA:
• Co nowego czeka przedsiębiorców po zmianach rozporządzania?
• Jak dostosować instrukcje eksploatacji do nowych wymagań?
• Co się zmieni w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce?
• Jak dostosować zakład do nowych wymagań?

Szkolenie prowadzone będzie przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy.

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z Inspektorem PIP własnych doświadczeń i problemów. 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI SZKOLENIA ONLINE W FORMIE ZAMKNIĘTEJ.

25 listopada 2021r.

Szkolenie ONLINE

520 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

25 listopada 2021r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 520,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Inspektora podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:30-15.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 8:30

Program szkolenia

1Zmiany i nowe regulacje w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ENERGII w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28.08.2019
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ, poleceniodawcy, kierującego zespołem. dopuszczającego oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa. Zasady ustalania odpowiedzialności
3. Instrukcja Eksploatacji – uwagi praktyczne i wytyczne do opracowania i aktualizacji istniejących. Jaki wpływ mają nowe przepisy na stosowane już w zakładzie instrukcje eksploatacji
4. Zasady organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy – przykłady praktyczne w zakresie opracowywania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy z uwzględnieniem zmiany przepisów rozporządzenia
5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi z wykonującymi prace przy urządzeniach energetycznych. Wymogi prawne, przykłady praktyczne w szczególności pod kątem ponoszenia odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa. Przykład umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu
6. Zasady i uwagi praktyczne w zakresie realizacji obowiązku wyznaczania koordynatora z art. 208kp. Kto może zostać koordynatorem, jakie musi posiadać przygotowanie, jakie są prawa o obowiązki koordynatora, jaka jest odpowiedzialność koordynatora. Omówienie przykładu porozumienia w sprawie powołania koordynatora. Przykłady wypadków koordynacyjnych i ich konsekwencji
6. WYPADKI PRZY PRACY związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Analiza zdarzeń prowadzących do wypadku. Ustalenie osób opowiedzianych i konsekwencji po wypadkach

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o szkoleniu „Praca przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

Bardzo cenne szkolenie, ciekawie i rzetelnie przedstawiona i wyjaśniona część o odpowiedzialności osób kierujących Pracownikami.

Wojciech

Animex Foods

Szczegółowe i ścisłe omówienie problemów wokół rozporządzenia. Szkolenie odwołujące się do praktyki.

Lech

RADPEC Radom

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. Po szkoleniu zostanie wyznaczony czas na konsultacje z Inspektorem. 

Ekspert - Inspektor PIP

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. Z wykształcenia energetyk. W strukturach państwowej inspekcji pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracyAutor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. 

Wykładowca akademicki na Politechnice Krakowskiej zajęć z energetyki. Prowadzi cykliczne szkolenia z energetyki, w tym na temat obowiązujących przepisów oraz na studium podyplomowym dla służby bhp organizowanym przez AGH.

Przeszkoleni klienci: PGE Energia Ciepła SA, PGE GiEK SA, PKN ORLEN S.A., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej LEGIONOWO Sp. z o.o., TERMET SA, Energetyki Cieplnej LEGIONOWO Sp. z o.o., ELEKTROBUDOWA SA, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o., VOLVO Polska Sp. z o.o., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., FLEXTRONICS LOGISTICS POLAND Sp. z o.o., Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., Śląskie Centrum Logistyki S.A., DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA S.A., ESV Serwis Sp. z o.o., Joyson Safety Systems Poland Sp. z o.o., PGE Górnictwo I Energetyka Konwencjonalna SA Oddział KWB Turów, Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych “BAZALT-GRACZE” Sp. z o.o. w Graczach, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A., Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o., ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST S.A., SAINT – GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS Sp. z o.o., ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o., EMPIK SA, Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., La Lorraine Polska Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa SIMIŃSKI-ORDON Sp. z o.o. Sp. k., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku M., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna, PEC Cieszyn.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”