Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2022r.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

Podczas szkolenia zostaną omówione:
– aktualne przepisy dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na podstawie ustawy z 1 stycznia 2022r. (obowiązywanie Ustawy od 29 stycznia 2022r.)
– aktualne przespisy „specustawy” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

 

 

21 czerwca 2022r.

Szkolenie ONLINE

530,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

21 czerwca 2022r. – Szolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 530,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 8.30-15.00, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:10 – 8:30

Program szkolenia

1. [NOWOŚĆ] Inwazja Rosji na Ukrainę –„specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
a) Kto może korzystać z nowych rozwiązań?
b) Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
c) Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
d) [NOWA PROCEDURA] Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
e) Co jeżeli ktoś znalazł się w Polsce bez żadnych dokumentów albo są one niepełne?
f) Nowe zezwolenia na pobyt czasowy.

2. [NOWOŚĆ] Rewolucyjna nowelizacja z dnia 29 stycznia 2022 r.
a) Jakie usprawnienia są rozważane?
b) Czy mają one szansę na realną poprawę sprawności prowadzenia postępowań?
c) Nowe ułatwienia dla cudzoziemców – możliwość zmiany zezwoleń na pobyt i pracę.

3. [NOWOŚĆ] Procedura TURBO/IN BLANCO
a) Kogo obejmuje?
b) Zezwolenie wydawane częściowo in blanco
c) Na jak długo zezwolenie?

4. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czy specjalne ułatwienia dalej działają?

5. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
a) Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
b) Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
c) Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
d) Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
e) Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
f) Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

6. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
a) Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
b) Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
c) Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
d) Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

7. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
a) Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
b) Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
c) Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

8. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
a) Czym się różni zatrudnianie pracowników delegowanych z zagranicy do Polski od zatrudniania przez polską firmę?

9. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
a) Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
b) Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
c) Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
d) Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

11. Case study

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącym szkolenie.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest W FORMIE ZDALNEJ, systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert - mec. Michał Nocuń

Michał Nocuń – jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”