Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Zarządzanie zespołem technicznym 

doskonalenie kompetencji kierowniczych

Zarządzasz zespołem technicznym bądź produkcyjnym? Chcesz polepszyć wyniki pracy swojego zespołu oraz zwiększyć jego efektywność i skuteczność? Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest doskonalenie kompetencji kierowniczych.

Szkolenie prowadzone jest w formie ONLINE.

CELE SZKOLENIA:

a. Poznanie podstawowych zasad i metod kierowania oraz wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy w działach technicznych, utrzymania ruchu, zespołach produkcyjnych.
b. Nabycie umiejętności zarządzania zespołem pracowników działu technicznego w celu poprawy skuteczności i efektywności.
c. Zdobycie umiejętności doboru odpowiedniego stylu kierowania do sytuacji i konkretnego pracownika.
d. Poznanie praktycznych technik motywowania pracowników technicznych.
e. Zdobycie umiejętności kształtowania postaw pracowników zgodnych z celami, wartościami i strategią firmy.

30 listopada - 1 grudnia 2021r.

Szkolenie ONLINE

789,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

30 listopada – 1 grudnia 2021r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w warsztatach – możliwość brania udziału w ćwiczeniach).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 789,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 2 spotkania po ok. 5-6 h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań, ćwiczeń i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 14.30 (każdego dnia)
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 9:00

Program szkolenia

Dzień 1
I. Rozwój indywidualnych umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

1. Kierowanie pracą zespołową i zespołem pracowników technicznych
• zasady skutecznego kierowania pracą zespołową – kierownik, lider, przywódca
• style kierowania a sytuacje zawodowe
• delegowanie uprawnień narzędziem motywowania i rozwoju pracowników technicznych

Metoda: mini wykład online, sesja pytań i odpowiedzi – wymiana doświadczeń między uczestnikami, dyskusja on-line
Czas: 60 minut

2. Skuteczne porozumiewanie się w zespole technicznym
• zasady skutecznego komunikowania się
• umiejętność jasnego formułowania własnych myśli, przekazywania poleceń i zadań
• umiejętność słuchania i udzielania konstruktywnej odpowiedzi
• umiejętność przekonywania i argumentacji w dyskusji
• zasady rozmawiania z pracownikiem określanym terminem ‘trudny pracownik’

Metoda: mini wykład wprowadzający online, ćwiczenia praktyczne – próba symulacji rozmów on-line z pracownikami
Czas: 90 minut

3. Wykorzystywanie zachowań asertywnych w relacjach podwładni – przełożeni w zespole technicznym
• obrona własnych praw w sytuacjach społecznych
• reagowanie na krytykę i atak
• wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
• wyrażanie własnych opinii i przekonań

Metoda: analiza sytuacji – zamiana zachowań agresywnych i uległych na asertywne reakcje, mini wykład – podsumowanie
Czas: 60 minut

4. Szef autorytetem – jak budować autorytet i nie być autorytarnym szefem?
a. wiedza podstawowym – źródłem autorytetu szefa
b. umiejętność komunikowania – niezbędną cechą budującą autorytet szefa zespołu technicznego
c. pozytywne nastawianie do zadań i ludzi – fundamentem autorytetu szefa
d. etyczność postępowania – obowiązkiem szefa – autorytetu dla pracowników
e. dlaczego warto być autorytetem dla pracowników?

Metoda: mini wykład online, sesja pytań i odpowiedzi – wymiana doświadczeń między uczestnikami, dyskusja on-line
Czas: 60 minut

Dzień 2

II. Efektywne i twórcze metody kierowania zespołem pracowników działów technicznych

5. Budowanie relacji charyzmatyczny szef – skuteczni pracownicy
a. kiedy pracownicy są zadowoleni z własnej pracy?
b. jak wspierać pracowników, a nie egzekwować zadań?
c. jak zwracać uwagę, oceniać i krytykować pracowników, aby nie zrazić do siebie i wykonywanych zadań?
d. jak formułować wizje, cele i zadania by zachęcać, a nie zniechęcać do pracy?

Metoda: mini wykład online, sesja pytań i odpowiedzi – wymiana doświadczeń między uczestnikami, dyskusja on-line – dobre praktyki
Czas: 30 minut

6. Efektywność i skuteczność zespołu technicznego
• co wpływa na efektywność i skuteczność zespołu?
• bariery efektywności zespołu
• metody stymulowania efektywności zespołu
• rola pracownika technicznego i produkcyjnego w firmie a jego efektywność

Metoda: mini wykład online, zadanie zespołowe on-line
Czas: 60 minut

7. Rozmowa dyscyplinująca szefa – przekazywanie uwag i poleceń
a. informacja zwrotna – podstawowa forma rozmowy szefa z pracownikiem
b. rozmowa oceniająca pracownika – zasady
c. rozmowa wspierająca pracownika – zasady
d. kontrakt z pracownikiem
e. wyznaczanie granic pracownikowi

Metoda: mini wykład wprowadzający online, ćwiczenia praktyczne – próba symulacji rozmów on-line z pracownikami
Czas: 90 minut

8. Konflikty w zespole technicznym i produkcyjnym
• przyczyny konfliktów w zespole technicznym
• dynamika konfliktu w zespole pracowników
• radzenie sobie z zachowaniami destrukcyjnymi w zespole
• metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole
• menedżer – arbitrem, mediatorem, sędzią

Metoda:  mini wykład online, sesja pytań i odpowiedzi – wymiana doświadczeń między uczestnikami – dyskusja on-line, dobre praktyki
Czas: 90 minut

Słuchacze otrzymają:

  1. slajdy prezentujące materiał szkolenia
  2. porady praktyczne zamieszczone na slajdach do przestudiowania po zakończeniu szkolenia
  3. testy pozwalające rozpoznać uczestnikowi jego umiejętności
  4. ćwiczenia pozwalające rozwijać umiejętności kierowania zespołem technicznym

 

Przed szkoleniem każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie kwestionariusza celem poznania specyfiki zespołu, który, kieruje lub będzie kierował uczestnik szkolenia.

Referencje i opinie uczestników

Opinie_ Referencje_ Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_Ejot Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Grupa Ożarów Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Amcor Opinie_ Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_OSI Referencje_Opinie_ Anna Adamus Matuszyńska CSK Partner - EDF CSK partner_Referencje_opinie_Anna Adamus Matuszyńska_Nomax Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis Referencje_Opinie_CSK Partner_Anna Adamus Matuszyńska_Magneti Anna Adamus Matuszyńska_CSK_Referencje_Opinie Referencje_Opinie_Anna Adamus Matuszyńska_HL Opinie_Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_PKP

Chcemy podziękować  za bardzo dobrze przeprowadzone merytorycznie i organizacyjnie e szkolenie. Grupa wróciła zadowolona 🙂 Dziękuję za Państwa elastyczność i zaangażowanie podczas naszej współpracy. Profesjonalizm Trenera pani Anny Adamus-Matuszyńskiej, właściwa organizacja pracy i umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i z humorem zagwarantowały wysoki poziom nauczania. Przygotowane materiały i prezentacje, a także stałe włączanie grupy
w dyskusje i warsztaty sprawiły, że było to dynamiczne szkolenie. Pani Ania posiada ogromną wiedzę merytoryczną. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem prowadziła zajęcia, niejednokrotnie odpowiadając na trudne pytania uczestników. Dodatkowym atutem było bogate doświadczenie zawodowe, którym się chętnie dzieliła

Małgorzata

HR, Apply Poland

Bardzo dobrze oceniam przygotowanie Anny Adamus Matuszyńskiej do prowadzonego szkolenia, jej elastyczność oraz profesjonalizm w zakresie tak wiedzy merytorycznej, jak i podejścia do osób szkolonych. mimo wieloletniego doświadczenia i wiedzy związanej z zarządzaniem zespołem, byłem wielokrotnie pozytywnie zaskakiwany, a zdobyta oraz poszerzona wiedza dzięki Trenerce oraz Uczestników grupy na pewno przyniesie mi korzyści w przyszłości. Marcin

Dział produkcji, PXF Lighting

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej.
Metody wyszczególnione:
– mini wykłady wprowadzające do tematu online
– sesja pytań i odpowiedzi
– wymiana doświadczeń między uczestnikami
– dyskusja on-line
– dobre praktyki
– ćwiczenia praktyczne – próba symulacji rozmów on-line
– analiza sytuacji – zamiana zachowań agresywnych i uległych na asertywne reakcje
– zadanie zespołowe on-line
– mini wykład – podsumowanie

Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w warsztatach – możliwość brania udziału w ćwiczeniach w czasie rzeczywistym).

Słuchacze otrzymają:

  1. slajdy prezentujące materiał szkolenia
  2. porady praktyczne zamieszczone na slajdach do przestudiowania po zakończeniu szkolenia
  3. testy pozwalające rozpoznać uczestnikowi jego umiejętności
  4. ćwiczenia pozwalające rozwijać umiejętności kierowania zespołem technicznym

Przed szkoleniem każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie kwestionariusza celem poznania specyfiki zespołu, który, kieruje lub będzie kierował uczestnik szkolenia.

TRENER: DR ANNA ADAMUS - MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”