Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2021 roku

zfśs z uwzględnieniem zmian związanych z koronawirusem

Działanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wiąże się z wieloma nieporozumieniami i nieprawidłowościami, które mogą spowodować poważne konsekwencje nie tylko prawne jak i finansowe i to zarówno dla pracodawcy jak i dla osób go reprezentujących. Czas koronawirusa jeszcze bardziej zwiększył te ryzyka dlatego też warto znać nie tylko przepisy ale również dobre praktyki związane z funkcjonowaniem ZFŚS.

Szkolenie prowadzone jest w formie ONLINE przez dr hab. Krzysztofa Walczaka.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję skonsultować z dr Krzysztofem Walczakiem wszystkie wątpliwości i poruszyć własne problemy i doświadczenia z ZFŚS.

390,00 zł + 23% VAT

Szkolenie ONLINE

26 maja 2021r.

Informacje organizacyjne szkolenia

26 maja 2021r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 390,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 5-6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 15.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 9:00

Program szkolenia

Zakres szkolenia:

Kto może a kto musi posiadać ZFŚS?
W jaki sposób można wycofać się z prowadzenia ZFŚS?
Jak powinien wyglądać regulamin ZFŚS?
Jakie świadczenia można finansować z ZFŚS a co bezwzględnie nie może być zawarte w regulaminie?
Czy tylko pracownicy i członkowie ich rodzin mogą być beneficjentami świadczeń z ZFŚS?
Jakie kryteria należy stosować przyznając świadczenia a co nie może stanowić podstawy do przyznawania świadczeń i ich wysokości?
Jaka jest rola związków zawodowych w funkcjonowaniu ZFŚS
Czy Pracodawca zawsze jest związany stanowiskiem partnera społecznego w przedmiocie działania ZFŚS?
Czym jest komisja socjalna, kto wchodzi w jej skład i czy jest ona niezbędna dla zgodnego z prawem przyznawania świadczeń?
W jakie sposób przyznawać świadczenia aby było to zgodne z RODO?
Jakie sankcje mogą spotkać pracodawcę i jego przedstawicieli za niewłaściwe przyznawanie świadczeń oraz naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?
Jakie sankcje mogą spotkać przedstawicieli pracowników (w tym działaczy związkowych) za niewłaściwe działanie w ramach komisji socjalnej?
Jak zmieniły się  zasady działania ZFŚS w czasie pandemii koronawirusa ?

Referencje i opinie uczestników

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert - dr hab. Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz wspólnik w kancelarii Orłowski-Patulski-Walczak.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”