Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

TARYFIKACJA TOWARÓW

NADAWANIE KODÓW CN ORAZ KORZYSTANIE ZE WSPÓLNEJ TARYFY CELNEJ

Adresaci szkolenia:
Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów. Serdecznie zapraszamy też osoby pragnące zdobyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie użycia Taryfy Celnej Unii Europejskiej:
• przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy działów logistyki, spedycji, księgowości i działów handlowych,
• agenci i brokerzy celni oraz osoby aplikujące do zawodu agenta celnego,
• osoby odpowiedzialne w organizacji za kontakty i współpracę z organami celno-skarbowymi oraz agencjami celnymi.

Cel szkolenia:
• przekazanie uczestnikom szkolenia, w sposób przystępny i profesjonalny obszernej wiedzy
z zakresu objętego programem szkolenia oraz praktycznych umiejętności poprawnego klasyfikowania towarów opartych na interpretacji i użyciu Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, wykorzystania baz danych zawartych w przeglądarkach taryfowych (ISZTAR 4, TARIC) a także wykorzystania bazy EBTI,
• konsultacja i omawianie indywidualnych problemów i zagadnień zgłaszanych przez uczestników szkolenia – studium przypadku oraz dyskusja,
• przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie taryfikacji w oparciu
o przykłady, ćwiczenia oraz rozstrzygnięcia prawne w Unii Europejskiej.

Korzyści dla uczestników:
• udział w profesjonalnie zorganizowanym i realizowanym szkoleniu z udziałem wysoko kwalifikowanego trenera,
• zdobycie wiedzy i kompetencji zapewniających sprawne i poprawne prowadzenie działalności zawodowej,
• zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie tematyki szkolenia,
• możliwość indywidualnych konsultacji poszkoleniowych dla uczestników szkolenia, również w zakresie wnioskowania o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej.

22 września 2022r.

Szkolenie ONLINE

630,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

22 września 2022r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 630,00 zł + 23% VAT / osoba

W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Eksperta podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00-15.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 9:00

Program szkolenia

1. Podstawy prawne klasyfikacji taryfowej towarów w handlu zagranicznym:
• przepisy prawa międzynarodowego,
• taryfikacja towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie celnym.

2. System zharmonizowany i Nomenklatura Scalona oraz Wspólna Taryfa Celna:
• budowa i zasady klasyfikacji HS i CN,
• struktura Taryfy Celnej Unii Europejskiej.

3. Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej:
• znaczenie ORINS w procesie klasyfikowania towarów do właściwych pozycji,
• szczegółowe omówienie kolejnych reguł z uwzględnieniem ich prawidłowego używania w taryfikowaniu towarów.

4. Źródła wiedzy o klasyfikacji taryfowej zawarte w orzecznictwie TSUE, rozporządzeniach Komisji UE i notach wyjaśniających do HS i CN publikowanych przez WCO:
• wyroki Trybunału Sprawiedliwoci UE w sprawach dotyczących klasyfikacji taryfowej,
• rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji,
• noty wyjaśniające do HS i CN.

5. Coroczne zmiany w klasyfikacji towarowej wynikające ze zmian Tabeli Stawek Celnych – rola tablic korelacyjnych:
• przykłady zmian w Taryfie Celnej obowiązujących od początku roku.

6. Wiążąca Informacja Taryfowa:
• rola i znaczenie WIT,
• zmiany w stosowaniu i wnioskowaniu wynikające z pakietu Unijnego Kodeksu Celnego wprowadzone od 1 maja 2016 r.,
• przegląd WIT wydanych w Polsce i UE z zastosowaniem aplikacji ISZTAR 4 i EBTI.

7. Praktyczne zadania taryfikacyjne przygotowane przez trenera ze szczegółowym omówieniem klasyfikacji oraz omówienie przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia 

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo wartościowe szkolenie, które wniosło wiele cennych informacji oraz pogłębiło wiedzę do wykorzystać w pracy zawodowej.

Pracownik ds. administracji i logistyki

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert ds. taryfikacji - Funkcjonariusz organów celno-skarbowych

Funkcjonariusz organów celno-skarbowych pełniący stanowiska kierownicze, trener, konsultant, absolwent studiów o kierunku stosunków międzynarodowych w specjalności obsługa celna biznesu międzynarodowego. 25-letnie doświadczenie w strukturach organów celno-skarbowych. Uczestnik konferencji międzynarodowych, eventów i szkoleń w kraju i za granicą poświęconych tematyce prawa celnego i ograniczeniom pozaekonomicznym.

Aktualnie wykładowca przedmiotu „Wspólnotowa Taryfa Celna” na studiach podyplomowych o kierunku „Obsługa celna w transporcie międzynarodowym” na Akademii Sztuki Wojennej.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”