Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

JAK MINIMALIZOWAĆ SKUTKI KRYZYSU W CZASIE EPIDEMII?

PORADNIK PRAWA PRACY DLA PRACODAWCÓW I DZIAŁÓW HR

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy i pomocy w rozwiązywaniu wyzwań z jakimi będą musieli się zmierzyć Pracodawcy, działy HR i Menedżerowie związanych z wprowadzonym stanem epidemii. Szkolenie prowadzić będzie wybitny znawca prawa i czasu pracy mec. Grzegorz Orłowski.

Szkolenie prowadzone będzie w formie ONLINE.

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z Ekspertem własnych doświadczeń i problemów. 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI SZKOLENIA ONLINE W FORMIE ZAMKNIĘTEJ.

 

7 kwietnia 2020r.

Szkolenie ONLINE

290,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

7 kwietnia 2020 – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 290,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 4-5h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:30 – 9:00

Program szkolenia

1. Minimalizacja strat czasu pracy:

• Jakie korzyści może przynieść wydłużenie okresu rozliczeniowego i jakie niesie ze sobą zagrożenia?
• Czy możliwe są szybkie zmiany w systemów i rozkładów czasu pracy?
• Jakie są zalety „ruchomego” czasu pracy i jak go skutecznie i szybko wprowadzić?
• Jak uelastycznić czas pracy tj. odejść od stałych godzin i dni wykonywania pracy?
• Jak wprowadzić indywidualne rozkłady czasu pracy i jakich formalności trzeba w związku z tym dopełnić?
• Jak ograniczyć liczbę dni pracy bez strat da wymiaru czasu pracy?
• Jakie zajęcia można powierzyć pracownikom na czas przestoju związanego z kryzysem czy mogą to być np. szkolenia on-line lub prace ograniczające fizyczny kontakt między pracownikami?
• Czy pracownik może wykonywać pracę w okresie kwarantanny domowej?
• Jakich zwolnień i urlopów można udzielić na wypadek przestoju?
• Jako ograniczyć wymiar czasu pracy w drodze wypowiedzenia i porozumienia pracowników? Jakie są warunki formalne takich zmian
• Czy można zmniejszyć wymiar czasu pracy na czas określony?

2. Profilaktyka zdrowotna:

• Czy można kontrolować temperaturę ciała pracowników i jakie wynikają stąd konsekwencje ?
• Czy i jakimi środkami można kontrolować zachowania pracowników w zakresie przestrzegania zaleceń sanitarnych?
• Jakie środki dyscyplinujące można stosować wobec pracowników nieprzestrzegających takich zaleceń?
• Czy można „zmusić” pracownika do udania się do lekarza?

3. Uelastycznienie warunków umów o pracę:

• Jak uelastycznić rodzaj wykonywanej pracy aby zwiększyć dyspozycyjność pracownika?
• Jak uelastycznić miejsce wykonywania pracy?
• Na co trzeba zwrócić szczególna uwagę przy warunkach określających czas pracy?

4. Sposoby ograniczenia kosztów płacowych:

• Jak zawrzeć porozumienie zmieniające w zakresie warunków wynagradzania, a w szczególności jak uniknąć zarzutu, że pracownik nie zawarł porozumienia dobrowolnie ? Jak przekonać pracownika do zawarcia takiego porozumienia?
• Jak poprawnie sformułować wypowiedzenie zmieniające warunki wynagradzania? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?
• Jak szybko i skutecznie zawiesić wewnętrzne przepisy płacowe i jakie korzyści można stąd odnieść pracodawca?
• Jak ograniczyć koszty świadczeń związanych z pracą – jakich świadczeń można zaniechać lub je ograniczyć bez konieczności dokonywania wypowiedzeń zmieniających?

5. Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:

• Jakimi kryteriami należy się kierować przy doborze pracowników do zwolnień
• Jak poprawnie sformułować wypowiedzenie, a w szczególności jego przyczyny?
• Jak poprawnie skracać okres wypowiedzenia i jakie oszczędności takie skrócenie przynosi?
• Komu nie można wypowiedzieć umowy o pracę przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych?
• Jak doręczyć wypowiedzenie?

6. Alternatywy dla zwolnień:

• Kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego?
• Co to jest program „dzielenia się pracą” poprzez zastąpienie pełnych etatów zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy?
• Jakimi innymi środkami dysponuje pracodawca aby zapobiec zwolnieniom, ograniczyć ich skalę albo przynajmniej odłożyć w czasie?

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert - mec. Grzegorz ORŁOWSKI

mec. Grzegorz ORŁOWSKI

Doświadczony specjalista w dziedzinie prawa pracy. Radca prawny (od 1985 r.). Wytrawny dydaktyk. Wykładowca m.in.: Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej. Członek wielu zespołów eksperckich prowadzących audyty spraw związanych z zatrudnieniem (m.in. w zakresie czasu pracy) dla potrzeb wielu firm i instytucji. Autor i współautor wielu publikacji książkowych, w tym m.in. „Prawo pracy w praktyce – wyjaśnienia orzecznictwo SN”, „Wzorcowy regulamin pracy”, „Kodeks pracy – komentarz dla praktyków”, „Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników/”, „Prawo pracy – podręcznik dla ekonomistów”, Komentarz do ustawy o związkach zawodowych [w] „Zbiorowe Prawo Pracy” pod. red. K.Walczaka i W. Muszalskiego. Autor kilkuset publikacji prasowych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Personelu i Zarządzaniu”, „Dzienniku – Gazecie Prawnej”, „Monitorze Prawa Pracy”. Trener z dużym doświadczeniem praktycznym na licznych kursach, warsztatach i seminariach dla praktyków

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”