Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Incoterms 2020® 

międzynarodowe reguły handlowe w praktyce obrotu towarowego

jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów

Od 1 stycznia 2020r. obowiązuje ósma nowelizacja reguł handlowych zawartych w Incoterms®2020. Zapraszamy na szkolenie przedstawiające założenia i interpretację obowiązków sprzedającego i kupującego z punktu widzenia prawidłowości zawierania i realizacji umowy handlowej w obrocie międzynarodowym i krajowym.

Celem szkolenia jest:
– przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania.
– analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Rezultat: Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

14 grudnia 2020r.

Szkolenie ONLINE

490,00 zł + 23% VAT

9 lutego 2021r.

Szkolenie ONLINE

490,00 zł + 23% VAT

9 marca 2021r.

Szkolenie ONLINE

490,00 zł + 23% VAT

14 kwietnia 2021r.

Szkolenie ONLINE

490,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

14 grudnia 2020r. – Szkolenie ONLINE
9 lutego 2021r. – Szkolenie ONLINE
9 marca 2021r. – Szkolenie ONLINE
14 kwietnia 2021r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 490,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 6,5h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8.30 – 15.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 8:30

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie:
  – Jak powstają reguły Incoterms?;
  – Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);
 2. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020:
  – Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
  – Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
  – Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
  – Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
  – Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
  – Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
  – Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
  – Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
  – Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
  – Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
 3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
 4.  Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
  – brak informacji o wersji Incoterms;
  – negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
  – błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
  – możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
 5. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020.
 6. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.
 7. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020.
 8. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Metody prowadzenia szkolenia

Wykład online, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms. W trakcie szkolenia, sumarycznie, około jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi.

Ekspert - Jarosław Hermanowski

Jarosław Hermanowski, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, jest członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej oraz niezależnym konsultantem, trenerem i wykładowcą, współpracującym z licznymi organizacjami, instytucjami i firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach in company dla kadry zarządzającej, handlowców oraz pracowników działów logistyki i spedycji.

Jest również jedynym w Polsce trenerem Incoterms akredytowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.

Jego dotychczasowy dorobek to książki i publikacje z zakresu handlu zagranicznego: „Poradnik samodzielnego importera” (1991, 1994), „Przedstawicielstwo, agent, komisant, dystrybutor w obrocie międzynarodowym” (1992,1993), „Poradnik importera” (1995), „Handel Zagraniczny. Poradnik” (1994, 1995, 1996,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008), „Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz” (1998), „Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym” (1999), „Incoterms 2000″ (tłumaczenie)  „Incoterms 2000 – Komentarz” (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008), „Umowa Modelowa MIH międzynarodowej sprzedaży” (2004) (tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej agencji handlowej” (2005)(tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej dystrybucji” (2005)(tłumaczenie), „Incoterms 2010” (2010)(tłumaczenie), „Incoterms 2020” (2019)(tłumaczenie) oraz liczne publikacje w prasie fachowej m.in: „Rynki Zagraniczne”, „Handel Zagraniczny”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Poznański Magazyn Targowy” i inne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”