Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem bhp podczas zagrożenia covid-19

Zapraszamy wszystkich pracodawców, osoby nadzorujące, służby BHP i SIP na szkolenie gdzie omówione zostaną:
I. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ POWODOWANYCH PRZEZ KORONAWIRUSA SARS CoV-2
2. OMÓWIENIE OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY I PRACOWNIKA ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM BHP W PRACY
3. ZARZĄDZANIE PERSONELEM PRZEBYWAJĄCYM W PRACY I RADZENIE SOBIE Z ABSENCJĄ I POWROTAMI DO PRACY A COVID-19
4. MINIMALIZACJA NARAŻENIA NA covid-19 W PRACY 
5. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI W ŚRODOWISKU PRACY 

SZKOLENIE PROWADZONE BĘDZIE PRZEZ INSPEKTORA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY.

13 lipca 2020r.

Szkolenie ONLINE

299,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

13 lipca 2020r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 299,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 3-4h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Inspektora podczas szkolenia nie są doradztwem eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 9:00

Program szkolenia

I. ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ KORONAWIRUSA SARS CoV-2

1. Koronawirus SARS CoV-2 – najważniejsze informacje.
1.1. Choroby wywoływane u ludzi przez koronawirusy.
1.2. Pochodzenie wirusa SARS CoV-2.
1.3. Drogi zakażenia.
1.4. Mechanizm procesu zakażenia.
1.5. Typowe objawy i przebieg choroby.
1.6. Testy, leczenie, prognozy.

II. WYBRANE REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH W TRAKCIE PANDEMII COVID-19.

2. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.
2.1. Odpowiedzialność osób kierujących.
2.2. Działalność organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
2.3. Środki organizacyjne i techniczne ograniczające ryzyko zakażenia.
2.4. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.
2.5. Opracowanie planu działań ograniczających ryzyko zakażenia.
2.6. Środki ochrony zbiorowej.
2.7. Środki ochrony indywidualnej.
2.8. Obciążenia psychiczne spowodowane epidemią.
2.9. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika.
2.10. Lista kontrolna dotycząca stosowanych środków prewencyjnych.

III. BEZPIECZNY POWRÓT DO PRACY A COVID-19

3. Minimalizacja narażenia na COVID-19 w miejscu pracy.
3.1. Powrót do pracy po zakończeniu okresu zamknięcia.
3.2. Radzenie sobie z wysokim poziomem absencji pracowników.
3.3. Zarządzanie personelem pracującym z domu.
3.4. Zaangażowanie pracowników w zarządzanie procesem bhp.
3.5. Opieka nad pracownikami, którzy zachorowali.
3.6. Źródła pozyskiwania aktualnych informacji o COVID-19.

IV. ZAGROŻENIE CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI W ŚRODOWISKU PRACY

4. Zagrożenia zawodowe ze strony czynników biologicznych występujących przy wykonywanych pracach.
4.1. Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
4.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie czynników biologicznych.
4.3. Podział szkodliwych czynników biologicznych – aktualna klasyfikacja.
4.4. Grupy zagrożenia wraz z przykładami.
4.5. Drogi narażenia pracowników.
4.6. Prace narażające pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne.
4.7. Obowiązki pracodawców w zakresie stosowania czynników biologicznych.
4.8. Obowiązkowe rejestry prac narażających i pracowników narażonych.
4.9. Wymagane procedury i instrukcje dotyczące bezpiecznego postępowania.
4.10. Warunki odkażania i czyszczenia odzieży roboczej i środków ochronnych.
4.11. Szkolenia pracowników.
4.12. Zgłaszanie awarii lub wypadków związanych z uwolnieniem czynników
biologicznych.
4.13. Uwzględnienie czynników biologicznych w ocenie ryzyka zawodowego.
4.14. Zmniejszanie skutków narażenia zawodowego (środki techniczne,
organizacyjne i higieniczne).
4.15. Zasady doboru środków ochrony indywidualnej.
4.16. Pomiary czynników biologicznych w miejscu pracy.
4.17. Profilaktyka zawodowa.
4.18. Szczepienia ochronne pracowników.
4.19. Występowanie czynników biologicznych w środowisku pracy – studium przypadku.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo dobre szkolenie. Prezentacja praktycznych przykładów i zdarzeń, które miały miejsce w zakładach pracy. Interakcja podczas szkolenia i możliwość zadawania pytań w czasie wykładu. Prowadzący swobodnie omawiał zagadnienia, bardzo dobre zdolności oratorskie. Przygotowanie merytoryczne Inspektora na bardzo wysokim poziomie. Szkolenie prowadzone rzetelnie, pełna ciągłość tematyczna.

RONAL POLSKA Sp. z o.o.

Szkolenie w którym mieliśmy okazję uczestniczyć było bardzo interesujące i pomocne w wykonywanej przeze mnie pracy. Atutem były przykłady z życia wzięte związane z doświadczeniem Inspektora.

Zakłady Kablowe BITNER

Szkolenie ciekawe we wszystkich aspektach. Super Wykładowca. Pełen zakres czynników zebrane w jednym szkoleniu.

Polfa Tarchomin SA

Polecam Wykładowcę! Wiedza Pana Inspektora była imponująca.Elastyczny prowadzący – dostosowuje się do wymagań i potrzeb merytorycznych grupy.Szkolenie bogate w ogromną ilość praktycznych przykładów.

Theta Doradztwo Techniczne

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie online systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert

Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
Absolwent ochrony środowiska na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacje: chemia i biologia środowiska). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością, technik analityki medycznej, uprawnienia pracownika służby bhp. W strukturach PIP od 2004r. Obecnie starszy inspektor pracy – z ukończoną specjalizacją w zakresie gospodarki komunalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp na AGH oraz Politechnice Krakowskiej. Były inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz inspektor Działu Higieny Pracy – Koordynator zespołu ds. wprowadzania systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”