Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

System oceny zgodności dla maszyn z uzwgl. ukca (system zgodności anglii po opuszczeniu ue) oraz eac (unia celna) krajach wnp

dyrektywy maszynowa i narzędziowa w praktyce 

Zapraszamy na szkolenie Z ZAKRESU SYSTEMU OCENY ZGODNOŚCI, na którym Uczestnicy  zapoznają się z takimi zagadnieniami jak:
– SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI – PRZEPISY I DYREKTYWY
– WPROWADZONE ZMIANY PRZEPISÓW OCENY ZGODNOŚCI W 2016 ROKU – NOWE RAMY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ (NLF)
– ANALIZA RYZYKA JAKO CZYNNIK ŁĄCZĄCY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA I UŻYTKOWNIKA
– PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN
– NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTACJI MASZYN STAWIANE UŻYTKOWNIKOM – DYREKTYWA NARZĘDZIOWA 2009/104/WE
– PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI ORAZ OCENY RYZYKA RESZTKOWEGO PRZYKŁADY
– MODERNIZACJA I ZESPALANIE MASZYN
– ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNO-KARNA PRODUCENTA I UŻYTKOWNIKA
– KONTROLE MASZYN PRZEZ JEDNOSTKI NADZORU RYNKU

ATUTEM SZKOLENIA JEST OMÓWIENIE KONSEKWENCJI BREXIT I POWSTANIE systemu oceny zgodności UKCA (UK Conformity Assessment – nowe oznakowanie produktów w Zjednoczonym Królestwie, które będzie wymagane dla niektórych produktów wprowadzanych do obrotu w Wielkiej Brytanii – Anglii, Walii i Szkocji; Obejmuje ono większość produktów, które wcześniej wymagały znaku CE).

29 listopada 2021r.

Warszawa

690,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia – WARSZAWA

29 listopada 2021r. – Warszawa, ścisłe centrum

Cena szkolenia wynosi: 690,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– 8 h dydaktycznych zajęć (1h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– materiały pomocnicze
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe, lunch

Centrum dysponuje parkingiem (ilość miejsc ograniczona, dodatkowo płatny).

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.

Zajęcia trwają w godzinach: 09:00-16:30

Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

23 listopada 2021r.

Szkolenie ONLINE

550,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia – ONLINE

23 listopada 2021r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w warsztatach – możliwość brania udziału w ćwiczeniach).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 550,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 7 h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań, ćwiczeń i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:30 – 15.30 (każdego dnia)
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 8:30

Program szkolenia

1. Struktura przepisów krajowych i unijnych odnośnie wprowadzenia do obrotu oraz użytku maszyn i urządzeń technicznych:

• dyrektywy starego i nowego podejścia
• podział na tzw. maszyny nowe i stare
• wymagania minimalne (społeczne) oraz zasadnicze (ekonomiczne)
• rola jednostek nadzoru rynku w systemie oceny zgodności
• normy zharmonizowane – Ustawa o normalizacji, dobrowolność stosowania norm
• najważniejsze przepisy regulujące system:

– Ustawa o odpowiedzialności za produkty wadliwe
– Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
– Ustawa o systemie oceny zgodności z 2002 roku
– Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 2016 roku
– Ustawa Kodeks Pracy

2.  Podstawowa klasyfikacja produktu w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej

• maszyna
• maszyna nieukończona
• zespół maszyn
• wyposażenie wymienne
• łańcuchy, liny i pasy
• osprzęt do podnoszenia
• odłączalne urządzenie do przenoszenia napędu
• element bezpieczeństwa
• maszyny szczególnego ryzyka z załącznika IV dyrektywy
• wyłączenia z dyrektywy maszynowej

3. Ocena zgodności – nowe ramy prawne Unii Europejskiej (NLF) oraz angielskiego systemu celnego (UKC)

4. Nowe definicje i obowiązki podmiotów wprowadzających dany produkt do obrotu lub użytku:

• producent (pracodawca jako producent)
• upoważniony przedstawiciel
• importer
• dystrybutor
• instalator

5. Nowy system kar administracyjnych wprowadzanych przez Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 2016 roku

• kary administracyjne a kary grzywny
• termin obowiązywania w praktyce nowych kar
• określenie podmiotu do którego kierowane są kary, kto odpowiada za zbudowaną maszynę ?

6. PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI I ANALIZY RYZYKA – WYTYCZNE SYSTEMU OCENY ZGODNOŚCI

7. Różnice pomiędzy oceną ryzyka dokonywaną przez producenta i użytkownika maszyny:

• techniczna analiza ryzyka prowadząca do określenia ryzyka resztkowego wykonana przed producenta
• ocena ryzyka zawodowego wykonana przez użytkownika
• elementy bezpieczeństwa kompleksowego
• wykaz podstawowych dokumentów tworzonych przez użytkownika maszyny wynikających z dyrektyw społecznych

8. Procedura oceny zgodności dla maszyn – wytyczne dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz przewodnika Komisji Europejskiej dla producentów:

• krótka analiza wszystkich modułów występujących w normach zharmonizowanych
• zdefiniowanie fazy projektu, produkcji i zgodności dla danego produktu
• analiza wszystkich ścieżek oceny zgodności przewidzianych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE
• określenie ograniczeń przestrzennych, konstrukcyjnych i czasowych maszyny
• przyporządkowanie maszyny do danej grupy produktów – korelacja z innymi dyrektywami nowego podejścia
• wybór ścieżki oceny zgodności w zależności od typu maszyny (maszyny z załącznika IV)
• określenie celów i wymagań dyrektywy niezbędnych do przeprowadzenia procedury oceny zgodności
• wykaz zastosowanych norm – zastosowanie zasady domniemania zgodności dla wybranej normy typu B i C

9. ODBIORY I KONTROLA MASZYN

Relokacje maszyn na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej EOG oraz UKCA, odpowiedzialność podmiotu wprowadzającego maszynę na danym obszarze językowym
• Import maszyny spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz EOG
• Wymagania dokumentacji wynikające z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – zawartość instrukcji obsługi oraz deklaracji zgodności WE, prawidłowe oznakowanie maszyny znakiem CE
• Weryfikacja wymagań minimalnych przed wprowadzeniem maszyny do użytku – wymagane prawem procedury (dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE)
• Dokumentacja kontroli wejściowej, kontroli okresowych i specjalnych maszyn użytkowanych na terenie zakładu pracy

Referencje i opinie uczestników

opinie_referencje_CSK PARTNER_Arkadiusz Maciaś_Sitech Opinie_referencje_CSK partner_arkadiusz maciaś_saint gobain opinie_referencje_CSK PARTNER_Arkadiusz Maciaś_PAŻP CSK PARTNER_Opinie_Referencje_Arkadiusz Maciaś_Hutnik Referencje_opinie_CSK PARTNER_Arkadiusz Maciaś_Relpol

Rekomendujemy CSK PARTNER jako profesjonalnego i rzetelnego organizatora szkoleń technicznych. Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra ekspertów, możliwość zadawania pytań, konsultacje indywidualne oraz dodatkowe materiały poszkoleniowe zapewniają, iż kierowani na szkolenie pracownicy zdobywają nieocenioną wiedzę od branżowych specjalistów. 

Radosław

Prezes, ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o.

Wyrażam uznanie za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia prowadzonego przez Prelegenta CSK Partner.

Andrzej

Dyrektor Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych , Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

Metody prowadzenia szkolenia

Metoda interaktywna polegająca na wykładzie w formie prezentacji multimedialnej połączonej z panelem dyskusyjnym.
Dodatkowo przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje po szkoleniu.

Ekspert

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dr nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki, specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, stypendysta programu Erasmus-Socrates we Włoszech na Politechnice Mediolańskiej, uczestnik stażu naukowego na Ukrainie w Przyazowskim Uniwersytecie Technicznym w Mariupolu.

Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn.

Autor licznych szkoleń i publikacji z zakresu dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz narzędziowa 2009/104/WE) oraz tworzenia dokumentacji technicznej.

Właściciel firmy zajmującej się odtwarzaniem dokumentacji technicznej i dostosowywaniem maszyn do wymagań dyrektywy 2006/42/WE i 2009/104/WE.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”