Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Rozwój umiejętności przywódczych – awans na szefa

jak zbudować autorytet wśród dawnych kolegów i nowych podwładnych?

Celem ogólnym szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu kierowania zespołem osobom, które zostały szefami, liderami projektów, menedżerami, a wcześniej nie miały takiego doświadczenia lub osobom, które odczuwają potrzebę rozwoju własnych umiejętności w tym zakresie.

Cele szczegółowe szkolenia to:
– przekazanie wiedzy dotyczącej metod i technik zarządzania zespołem, w którym pracują koledzy, przyjaciele, znajomi od wielu lat, osoby starsze od szefa czy osoby z innych środowisk kulturowych
– wesprzeć uczestników wiedzą z zakresu zasad kierowania zespołem, w którym występują trudne kwestie, np. spada morale zespołu, występują pozamerytoryczne konflikty czy pracownicy odchodzą z firmy
– wskazać uczestnikom praktyczne zasady dotyczące budowania skutecznie działających zespołów, niezależnie kto jest jego członkiem,
– przekazać informacje o przyczynach dysfunkcji zespołów wraz ze wskazówkami jak z nimi sobie można poradzić
– pomoc w rozwoju indywidualnych kompetencji osobom, które albo właśnie zostały szefami lub w niedalekiej przyszłości podejmą się zadań kierowniczych
– weryfikacja już posiadanych kompetencji podczas praktycznych ćwiczeń i gier oraz podpowiedź jak skutecznie z nich korzystać.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które w ostatnich kilku miesiącach zostały kierownikami, liderami, menedżerami lub w najbliższym czasie wiedzą, że takie funkcje przejmą. Jednocześnie są to osoby, które dysponują podstawową wiedzą z zakresu kompetencji menedżerskich i znają wartości i normy organizacji, której są członkami.

20 - 21 grudnia 2021r.

Online

849, 00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

20 – 21 grudnia 2021r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w warsztatach – możliwość brania udziału w ćwiczeniach).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 849,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 2 spotkania po ok. 6 h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań, ćwiczeń i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:30 – 14.30 (każdego dnia) +/- 30 min
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 8:30

Program szkolenia

1. Być liderem i co dale?j – najwyższy czas na własny rozwój intelektualny, mentalny, zawodowy
a. Awansowałem na szefa – co mi pomaga, a co utrudnia bycie liderem zespołu?
b. Twoje nawyki, przekonania, zwyczaje – bagaż czy zasób?
c. „Myślisz, mówisz, masz” – jak myślisz o sobie i swoich pracownikach?
d. Planowanie czasu lidera i pracy zespołu
e. Organizowanie pracy zespołu – zasady i dobre praktyki
f. Co to jest strefa komfortu i dlaczego nie lubimy z niej wychodzić?
g. Podejmowanie decyzji najważniejszym zadaniem szefa zespołu – dlaczego nie lubimy podejmować decyzji?

2. Potęga inteligencji emocjonalnej lidera
a. Co to znaczy być ‘emocjonalnie inteligentnym liderem?
b. Korzyści z bycia emocjonalnie inteligentnym szefem
c. Style przywództwa uwzględniające inteligencję emocjonalną a skuteczność i efektywność działania zespołu
d. Rozwój umiejętności emocjonalnych szefa – rozpoznawanie emocji, rozumienie emocji, wykorzystywanie emocji i postępowanie z emocjami w procesach zarządczych
e. Informacja zwrotna inteligentnego emocjonalnie szefa
f. Inteligentnie emocjonalny szef to szef motywujący i inspirujący – jak skutecznie motywować kolegów w zespole?

3. Cztery stany dojrzałości pracownika a formułowanie zadań dla pracowników
a. Pracownik nie chce i nie potrafi wypełniać zadań – metoda instrukcji, poleceń
b. Pracownik chce, lecz nie potrafi wypełniać zadań – metoda przekazywania wiedzy
c. Pracownik potrafi, lecz nie chce wypełniać zadań – metoda partycypacji
d. Pracownik potrafi i chce wypełniać zadania – metoda delegowania

4. Style przywództwa a kierowanie zespołem – kiedy i dlaczego dobrze jest być elastycznym liderem?
a. Rozpoznawanie stylów przywództwa
b. Rozpoznawanie potrzeb zespołu w aspekcie stylu kierowania jego zadaniami
c. Dopasowanie stylu przywództwa do potrzeb zespołu
d. Cykl życia zespołu a styl przywództwa
e. Dlaczego jedne zespoły wygrywają mistrzostwo świata, a inne nie wychodzą z rozgrywek wstępnych?
f. Kierować, zarządzać, przewodzić – różnice, style, przykłady praktyki
g. Role szefów – zarządcze i operacyjne – specyfika, zakres odpowiedzialności

5. Przywództwo w sytuacji konfliktowej
a. Źródła konfliktów w zespole
b. Dynamika konfliktów w zespole
c. Metody i techniki zarządzania konfliktami
d. Style przywództwa a konflikt w zespole
e. Lider – stroną konfliktu – co robić?
f. Lider mediatorem – jak to robić?

6. Reguły etycznego przywództwa
a. Budowanie wspólnoty w zespole, zamiast zbioru jednostek
b. Zaufanie w zespole, zaufanie szefa, zaufanie pracowników do szefa
c. Zarządzanie różnorodnością – inkluzywny szef – specyfika, zasady
d. Odpowiedzialność szefa i odpowiedzialność zespołu
e. Szacunek szefa wobec pracowników i szacunek pracowników wobec szefa
f. Idea pomocniczości – jak pomagać pracownikom albo przynajmniej, jak im nie przeszkadzać?

7. Rozwój kompetencji szefa
a. Rozwijanie silnych stron i znajomość własnych słabości
b. Strategie rozwoju osobistego
c. Budowanie wizji zespołu
d. Budowanie wizji własnego przywództwa
e. Radzenie sobie z różnorodnością pokoleniową, kulturową, odmiennymi doświadczeniami i wiedzą pracowników
f. Otwartość szefa na zmiany, inicjatywę pracowników i inność. Tworzenie klimatu otwartości

8. Podsumowanie szkolenia – analiza sytuacji uczestników szkolenia
a. Moje potrzeby – diagnoza co potrafię, co chcę zmienić, czego chcę się nauczyć
b. Moje cele na najbliższe 3 miesiące
c. Moje plany na najbliższe 3 miesiące

Referencje i opinie uczestników

Opinie_ Referencje_ Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_Ejot Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Grupa Ożarów Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Amcor Opinie_ Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_OSI Referencje_Opinie_ Anna Adamus Matuszyńska CSK Partner - EDF CSK partner_Referencje_opinie_Anna Adamus Matuszyńska_Nomax Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis Referencje_Opinie_CSK Partner_Anna Adamus Matuszyńska_Magneti Anna Adamus Matuszyńska_CSK_Referencje_Opinie Referencje_Opinie_Anna Adamus Matuszyńska_HL Opinie_Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_PKP

Chcemy podziękować  za bardzo dobrze przeprowadzone merytorycznie i organizacyjnie e szkolenie. Grupa wróciła zadowolona ? Dziękuję za Państwa elastyczność i zaangażowanie podczas naszej współpracy. Profesjonalizm Trenera pani Anny Adamus-Matuszyńskiej, właściwa organizacja pracy i umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i z humorem zagwarantowały wysoki poziom nauczania. Przygotowane materiały i prezentacje, a także stałe włączanie grupy
w dyskusje i warsztaty sprawiły, że było to dynamiczne szkolenie. Pani Ania posiada ogromną wiedzę merytoryczną. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem prowadziła zajęcia, niejednokrotnie odpowiadając na trudne pytania uczestników. Dodatkowym atutem było bogate doświadczenie zawodowe, którym się chętnie dzieliła

Małgorzata HR

Apply Poland

Bardzo dobrze oceniam przygotowanie Anny Adamus Matuszyńskiej do prowadzonego szkolenia, jej elastyczność oraz profesjonalizm w zakresie tak wiedzy merytorycznej, jak i podejścia do osób szkolonych. mimo wieloletniego doświadczenia i wiedzy związanej z zarządzaniem zespołem, byłem wielokrotnie pozytywnie zaskakiwany, a zdobyta oraz poszerzona wiedza dzięki Trenerce oraz Uczestników grupy na pewno przyniesie mi korzyści w przyszłości.

Marcin

Dział produkcji, PXF Lighting

Metody prowadzenia szkolenia

Metody wyszczególnione:
– mini wykłady wprowadzające
– sesja pytań i odpowiedzi – wymiana doświadczeń między uczestnikami 
– testy umiejętności
– ćwiczenia praktyczne – wypowiedzi liderów w konkretnych sytuacjach
– ćwiczenia praktyczne – odpowiedzi na zachowania pracowników w konkretnych sytuacjach zawodowych
– analiza studiów przypadku
– porady praktyczne

Słuchacze otrzymają:
a. slajdy prezentujące materiał szkolenia
b. porady praktyczne 
c. testy pozwalające rozpoznać uczestnikowi jego umiejętności menedżerskie
d. ćwiczenia pozwalające rozwijać umiejętności menedżerskie

Przed szkoleniem każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie kwestionariusza celem poznania specyfiki zespołu, który, kieruje lub będzie kierował uczestnik szkolenia.

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych Psychologia Menedżerska.
Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. Doradca w zakresie społecznej odpowiedzialności (CSR), mediator. Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe. Autorka publikacji z zakresu konfliktu społecznego, CSR, public relations.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”