Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH 

JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?

Tematyka szkolenia obejmuje szeroko pojęte zagadnienia związane ze światem arabskim. Osiemnaście państw położonych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie charakteryzują się ogromnym potencjałem, ale i znacznymi różnicami kulturowymi i prowadzenia biznesu. Szkolenia obejmują przede wszystkim informacje praktyczne, które umożliwią sprawne poruszanie się po tych rynkach przedsiębiorcom już tam działającym, jak i nowym.

Celem szkolenia jest maksymalne przybliżenie uczestnikom warunków społecznych, kulturowych i biznesowych, z którymi zderzyć się można w krajach arabskich oraz zbudowanie zdolności komunikacji międzykulturowej, ułatwiającej efektywne porozumiewanie się z przedstawicielami biznesu arabskiego.

9 czerwca 2022r.

ONLINE

575,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

9 czerwca 2022r. – Szolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 575,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 8.30-15.00, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 8:30

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE DO ŚWIATA ARABSKIEGO
– Ogólna charakterystyka (państwa, religie, języki, mieszkańcy itp.)
– Świat arabski – podstawowe różnice pomiędzy poszczególnymi regionami
– Rys historyczno-gospodarczy
– Współczesna kultura popularna i masowa
– Informacje praktyczne: święta, praca, życie
– Wprowadzenie językowe – przydatne zwroty i słowa klucze

2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I MIĘDZYLUDZKIE
– Odbiór Polaków przez Arabów
– Odbiór i podejście do innych nacji przez Arabów
– Etykieta spotkań
– Komunikacja i rozmowa
– Kobieta w społeczeństwie muzułmańskim
– Zakazy i nakazy wynikające z islamu a ich wpływ na życie codzienne: ubiór, jedzenie, picie i in.
– Podejście do czasu
– Kwestie bezpieczeństwa

3. UWARUNKOWANIA KULTUROWE BIZNESU W KRAJACH ARABSKICH
– Poglądy i system wartości
– Obyczaje i etykieta biznesowa
– Sposób prowadzenia rozmów i negocjacji
– Komunikacja werbalna i niewerbalna
– Etykieta wizyt biznesowych w krajach arabskich oraz wizyt Arabów w Polsce
– Religia a biznes
– Etykieta wręczania prezentów
– Rola kobiety i mężczyzny
– Kobieta w biznesie
– Życie społeczne i kontakty w biznesie

4. NAJEFEKTYWNIEJSZE SPOSOBY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ
– Jakie są najbardziej perspektywiczne rynki arabskie (rozmiary i potencjał rynków arabskich)
– Strategie wejścia na rynek (agent/ partner czy własna działalność, ryzyko, koszty i potencjał)
– Co warto eksportować do krajów arabskich
– Branże perspektywiczne
– Gdzie i w jaki sposób poszukiwać partnerów handlowych
– Wyjazdy na targi: jakie niosą za sobą korzyści, które targi wybrać, jak je zorganizować, na co zwrócić uwagę, koszty udziału w targach
– Budowanie kontaktów
– Komunikacja mailowa z partnerem arabskim
– Zawieranie kontraktów
– Sposoby sprawdzania partnerów handlowych
– Kanały dystrybucji
– Wymogi eksportowe
– Cła i podatki
– Jak przygotować produkt pod rynek arabski (opakowanie, nazwa)
– Formy promocji międzynarodowej
– Rozliczenia transakcji w obrocie międzynarodowym – najefektywniejsze i zalecane sposoby płatności (akredytywa), systemy bankowe
– Zakładanie działalności w krajach arabskich na przykładzie Dubaju (wymagane dokumenty, certyfikaty, licencje, czas i koszty zakładania działalności)
– Rodzaje prowadzenia działalności w krajach arabskich
– Gdzie najlepiej zakładać działalność (prowadzenie firmy off-shore oraz on-shore)

5. WPŁYW KORONAWIRUSA NA WSPÓŁPRACĘ Z RYNKAMI ARABSKIMI
– Informacje praktyczne – stopień zamknięcia gospodarki,
– Zmiany w komunikacji (jak prowadzić rozmowy na poszczególnych rynkach, czyli poziom rozwoju gospodarczego i jego wpływ na komunikację)
– Wpływ sytuacji na kanały sprzedaży

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Szkolenie miało na celu przybliżyć uczestnikom warunki społeczne, kulturowe i biznesowe, z którymi zderzyć się można w krajach arabskich oraz wskazać kierunki zbudowania zdolności komunikacji międzykulturowej, ułatwiającej efektywne porozumiewanie się z przedstawicielami biznesu arabskiego. Praktyczna i teoretyczna wiedza jaką posiada Ekspert CSK PARTNER oraz umiejętne jej przekazanie uważamy jako niewątpliwy atut szkolenia. Usługa została wykonana w sposób rzetelny.
Potencjalnym klientom rekomendujemy podjęcie współpracy w ramach udziału w szkoleniu.

Ewa

Dział kontraktów, Polskie Holding Nieruchomości SA

Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny i interesujący. Prelegent wykazywał  się dużą wiedzą, którą chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia. Dzięki miłej atmosferze oraz umiejętnościom interpersonalnym, zajęcia pozwoliły na przyswojenie i uporządkowanie wiedzy. Dodatkowym atutem szkolenia była wymiana doświadczeń przez Uczestników biorących udział w szkoleniu. Osobom, które chcą poznać warunki społeczne i kulturowe, z którymi można się zderzyć w krajach arabskich oraz efektywniej porozumiewać się z przedstawicielami biznesu arabskiego, polecam skorzystanie z tego szkolenia.

Seweryn

Kierownik BOK, Opus Spółka z o.o.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert

Ekspert ds. prowadzenia biznesu z kontrahentami z krajów arabskich.

Arabista. Trener biznesu, specjalizujący się w kulturze arabskiej.  W  swoich  szkoleniach  przedstawia  najbardziej  istotne  aspekty  różnic kulturowych,  religijnych  i  społecznych  występujących  pomiędzy  Europą  i  Bliskim Wschodem.  Przekazana  wiedza  ułatwia  pierwsze  kontakty  biznesowe  z  przedsiębiorcami arabskimi. Na  co dzień  zajmuje  się  kontaktami  biznesowymi  z  Bliskim  Wschodem.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”