Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Prawo pracy dla menadżerów (z branż przemysłowych)

czyli co każdy przełożony o prawie pracy wiedzieć powinien?

Cele szkolenia:
– zdobycie praktycznej wiedzy jak zarządzać pracownikami zgodnie z zasadami szeroko pojętej dyscypliny pracy
– uświadomienie przełożonych o ramach prawnych zarządzania pracownikami
– uświadomienie tego, jak szczególne przepisy sanitarno-epidemiologiczne oraz praktyka wymuszona przez oczekiwania społeczne czy sytuację międzynarodową (covid 19) zmienia relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami
– zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania pracownikami budzących w praktyce wątpliwości i problemy (case study z bieżącej praktyki doradczej wykładowcy)
– zapoznanie uczestników z przepisami stosowanymi podczas zwalczania pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i skutkami istniejących i nowych zasad.

20 maja 2021r.

Szkolenie ONLINE

390,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

20 maja 2021r. – Szolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 390,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 9.00-15.00, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Inspektora podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 9:00

Program szkolenia

1. Prawo pracy w dobie koronawirusa:
a. Jak działają nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)?
b. Co jeśli pracownik odmówi wykonywania pracy zdalnej?
c. Czy praca zdalna jest równoznaczna z kodeksową telepracą?
d. Przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania,e. Jakie zasady dotyczą przestoju w zakładzie?
f. Jakie możliwości daje władzom tzw. specustawa antywirusowa i ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w kontekście zatrudniania pracowników i pracy zakładów?
g. Delegacje służbowe w okresie epidemii

2. Czas pracy:
a. Czas pracy z formułą pracy zdalnej – skuteczne metody zarządzania czasem pracy w okresie wzmożonego zagrożenia zarażeniem; w jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.
b. Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy): kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
c. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
d. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
e. Godziny nadliczbowe:
• w jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
• W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
• Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
• Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?

3. Urlopy
a. Koronawirus a urlopy – czy można wysyłać pracowników na urlop w związku z epidemią? Czy pracownik może odbywać kwarantannę podczas urlopu?
b. Udzielanie urlopów w świetle zaplanowanych przerw urlopowych w zarządzeniu o rozkładzie czasu pracy w roku i przerwach urlopowych.
c. Udzielanie urlopów na żądanie
d. Możliwość odwołania pracownika z urlopu
e. Inne absencje pracownicze
f. Urlopy okolicznościowe
g. Krwiodawcy. Wyjścia prywatne
i. Szkolenia (BHP i zwykłe)
j. Badania lekarskie

4. Kary dyscyplinarne
a. Odpowiedzialność porządkowa pracowników – obowiązujące zasady:b. Terminy związane z nakładaniem kar
c. Rodzaje kard. Rozmowa z ukaranym
e. Informacja o możliwości odwołania się pracownika, tryb itp.
f. Za co można pracownika karać
g. Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy:h. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy?

5. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
a. Odpowiedzialność menedżera za mobbing i dyskryminację
b. Zasady rozpoznawania mobbingu
c. Przeciwdziałanie mobbingowi
d. Sankcje za niewłaściwe zachowanie w stosunku do pracowników
e. Różnica pomiędzy mobbingiem, a molestowaniem (nie seksualnym)

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącym szkolenie.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest W FORMIE ZDALNEJ, systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert - mec. Michał Nocuń

Michał Nocuń – jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”