Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Postępowanie powypadkowe – aspekty praktyczne 

zalecenia pip i zus

Zapraszamy na szkolenie Praktyczne aspekty postępowania powypadkowego. Na szkoleniu obecny inspektor PIP będzie omawiał  m.in. postępowanie powypadkowe, zasady sporządzania dokumentacji powypadkowej krok po kroku. Dodatkowym atutem szkolenia jest obecność radcy prawnego ZUS, który przybliży kwestie związane m. in.  z rodzajami świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z Inspektorem PIP i Radcą Prawnym z ZUS własnych doświadczeń i problemów. Podczas szkolenia Inspektor PIP i Radca Prawny z ZUS przedstawi orzecznictwo Sądu Najwyższego, omówią wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa stosowanych przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowych.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
– zdobyć praktyczne umiejętności związane z postępowaniem powypadkowym
– poznać zasady ustalenia okoliczności przyczyn wypadku, zabrania informacji od osób poszkodowanych, sporządzenia protokołu z miejsca wypadku
– omówić opracowywanie dokumentacji powypadkowej
– zapoznać się z najczęściej popełnianym uchybieniom związanym z interpretacją oraz dokumentacją wypadków przy pracy
– omówić rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– zapoznać się z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego w sprawach dot. świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

23 września 2020r.

Warszawa

690,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia – WARSZAWA

23 września 2020r. – Centrum Konferencyjne Golden Floor Centrum
Ul. Sienna 39, Warszawa
www.goldenfloor.pl

Centrum Konferencyjne Golden Floor Centrum – znajduje się w budynku Warsaw Towers, zaledwie 350 metrów od Pałacu Kultury i Nauki, w sąsiedztwie CH Złote Tarasy oraz Dworca Centralnego.

Cena szkolenia wynosi: 690,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– 9 h dydaktycznych zajęć (1 h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– materiały pomocnicze
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch
Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.

Godziny trwania zajęć: 09:00 – 17:00.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I – INSPEKTOR PIP
1. Szczegółowe omówienie pojęcia wypadku przy pracy –
 przykłady, orzecznictwo sądów
• Nagłość zdarzenia
• przyczyna zewnętrzna
• uraz
• związek z pracą

2. Szczegółowe omówienie pojęcia wypadku w drodze do/z pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy  przykłady, orzecznictwo sądów
• 
kwalifikacja na podstawie ćwiczeń

3. Alkohol a wypadek przy pracy 

4. Omówienie wybranych metod badania wypadków przy pracy – Model TOL, Model Energetyczny

5.Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy
• zgłoszenie wypadku
• zabezpieczenie miejsca wypadku

6. Dokumentacja powypadkowa – wymagania oraz najczęściej popełniane błędy w dokumentacji przez pryzmat przepisów prawa pracy
• Powoływanie zespołu powypadkowego
– skład i czynności zespołu powypadkowego
– typowe błędy formalne
• Konsekwencje ustalenia błędnych przyczyn wypadku
• Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków
– metodyka dokonywania oględzin miejsca zdarzenia
– zbieranie informacji od poszkodowanego i świadków
• Sporządzanie protokołu powypadkowego
– najczęściej zawierane w protokole błędne zapisy
– przyczyny wypadku przy pracy oraz środki profilaktyczne
– zasady zgłaszania i rejestracji wypadków
• Zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez poszkodowanego do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym

7. Analiza rzeczywistych zdarzeń i postępowań powypadkowych – w formie ćwiczeń z wykładowcą na przygotowanych przykładach

8. Analiza wypadkowości dla potrzeb prewencji – w formie ćwiczenia

9. Badania wypadków przez Inspektora Pracy

10. Aspekty ekonomiczne wypadków przy pracy


CZĘŚĆ II – RADCA PRAWNY ZUS

1.Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– rodzaje świadczeń przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– postępowanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji składanej w sprawach dot. wypadków przy pracy
– tryb odwoławczy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dot. świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzących szkolenie: Inspektorze Państwowej Inspekcji Pracy oraz Radcy Prawnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rekomenduję prowadzącego Inspektora PIP, który wykazał się bardzo dużym przygotowaniem merytorycznym oraz ogromnym doświadczeniem zawodowym. Doceniam również umiejętność przekazania wiedzy, którą Inspektor posiadał.

Piotr

Starszy specjalista ds. BHP i PPOŻ, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Szkolenie profesjonalne i rzetelne. Inspektor PIP chętnie odpowiada na wszelkie wątpliwości Uczestników. Nie unika odpowiedzi.

Marek

Spec. ds BHP, CAN - PACK SA

Prelegenci z ogromną wiedzą, przygotowani merytorycznie, wyczerpujący temat szkolenia.

Milena

Dział HR, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Szkolenie profesjonalne i rzetelne. Eksperci z najwyżej półki. Ogromna wiedza merytoryczna i doświadczenie zawodowe.

Dariusz

ZSIP, Sitech Sp. z o.o.

Prelegenci bardzo dobrze przygotowali szkolenie. Bogate materiały szkoleniowe. Dodatkowym atutem jest to, że Eksperci  nie stronią od odpowiedzi na trudne pytania, co więcej umożliwiają nawiązanie kontaktu po zakończonym szkoleniu.

Marek

Spec. ds BHP, Mostostal Puławy

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów praktycznych, wymiany doświadczeń i paneli dyskusyjnych.
Uczestnicy na podstawie przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń zmierzą się z zadaniem identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń, ustalenia okoliczności przyczyn wypadku, sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Ekspert - INSPEKTOR PIP oraz RADCA PRAWNY ZUS

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Radca prawny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, magister prawa. Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, prowadząc zajęcia z aplikantami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie współpracuje z firmami szkoleniowymi, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”