Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH

NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH, WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW

AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

WARSZTATY KIEROWANE DLA PRACODAWCÓW, OSÓB SPRAWUJĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJĘ TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE, PRACOWNIKÓW NADZORU NA BUDOWIE, KOORDYNATORÓW BHP I SŁUŻBY BHP.

Zapraszamy na spotkanie z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy, który wyjaśni wszystkie kwestie związane z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. 

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z Inspektorem PIP własnych doświadczeń i problemów. Podczas szkolenia Inspektor PIP przedstawi orzecznictwo Sądu Najwyższego, akty oskarżenia, wypadki  oraz przykłady dobrych praktyk i gotowych rozwiązań w zakresie organizacji prac budowlanych wnoszących znaczną poprawę w bezpieczeństwo na placu budowy oraz czytelnych wskazówek co do ustalania ew. odpowiedzialności za naruszenia. 

6 października 2020r.

Łódź

690,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia – ŁÓDŹ

6 października 2020r. – Novotel Łódź Centrum
al. Piłsudskiego 11A, Łódź

Novotel Łódź Centrum**** to nowoczesny, klimatyzowany hotel biznesowy. Znakomita lokalizacja w Centrum Łodzi.

Cena szkolenia wynosi: 690,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– 8h dydaktycznych zajęć (1h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– materiały pomocnicze
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch
Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Pokój jednoosobowy wynosi 299,00 zł
Pokój dwuosobowy wynosi 340,00 zł  

Godziny trwania zajęć: 09:00 – 16:00.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie
1. Istota koordynacji prac w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz nadzoru nad pracami budowlanymi w oparciu obowiązujące regulacje prawne zawarte w przepisach prawa budowlanego oraz przepisach prawa pracy

II. Rola i obowiązki pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Zasady ustalania odpowiedzialności
2. Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami: karna, wykroczeniowa, za naruszenia przepisów bhp, odpowiedzialność cywilna. Szczegółowe omówienie zasad określania odpowiedzialności od karnej do służbowej łącznie z przyczynami rozwiązań umowy o pracę z osobami kierującymi pracownikami
3. Case study – przykłady wypadków przy pracy w aspekcie ponoszenia odpowiedzialności za ich powstanie

II. Organizacja realizacji projektu (budowy) w aspekcie bezpieczeństwa pracy
1. Struktura organizacyjna budowy uwzględniająca aktualne wymogi w zakresie bezpieczeństwa pracy i określająca miejsca i obowiązki osób nadzoru na budowie
2. Rola i zadania osób sprawujących samodzielne funkcję techniczne: projektanta, kierownika budowy/projektu, kierownika robót, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, podwykonawców
3. Rola i zadania Dyrektora Projektu/kierownika Projektu, odpowiedzialność za bhp
4. Dokumentacja związana z obszarem bhp w trakcie realizacji projektu
5. Rola i zadanie służb bhp i koordynatorów bhp w trakcie realizacji zadania
6. Omówienie zasad ustalania odpowiedzialność za naruszenia bezpieczeństwa pracy w kontekście osób wskazanych w pkt 2) i3)
7. Organizacja prac budowlanych – wymagania dla podwykonawców, praktyczne przykłady i wskazówki

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącym szkolenie: Inspektorze Państwowej Inspekcji Pracy.

Zalety szkolenia:
– wykładowca wykazał się dużą wiedzą, kompetencją, rzetelnością przy doborze tematyki
– została poparte wieloma praktycznymi przykładami, które umożliwiły zrozumienie znaczenia prawidłowej organizacji pracy w budownictwie celem uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa pracy
– szkolenie wypełnia / uzupełnia lukę szkoleniową w tej dziedzinie.

Jacek

Koleje Mazowieckie

Rewelacyjny Prowadzący. Bardzo duża wiedza i doświadczenie. Przyjazna atmosfera podczas zajęć. Ekspert bardzo komunikatywny 

Krzysztof

Dyrektor Techniczny, PUS TERMATEX Sp. z o.o.

Rekomendujemy CSK PARTNER jako profesjonalnego i rzetelnego organizatora szkoleń technicznych. Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra ekspertów, możliwość zadawania pytań, konsultacje indywidualne oraz dodatkowe materiały poszkoleniowe zapewniają, iż kierowani na szkolenie pracownicy zdobywają nieocenioną wiedzę od branżowych specjalistów. 

Radosław

Prezes, ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o.

Nieoceniona wiedza Eksperta gwarantowała błyskawiczne udzielanie informacji na zadawane pytania. Zajęcia prowadzone w sposób bardzo interesujący. 

Krzysztof

St. Spec. BHP, Relpol Sp. z o.o.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  konsultacje indywidualne z wykładowcą.

Ekspert - Starszy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole nad warunkami pracy na placach budów oraz wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”