Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA

WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ

Zapraszamy na szkolenie z zakresu MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW, którego celem jest pomoc menedżerom w angażowaniu i motywowaniu pracowników w czasach braków kadrowych.

Cele:
1. Przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej motywowania
2. Rozwój umiejętności motywowania siebie samego do zadań
3. Rozwój umiejętności motywowania podwładnych
4. Kształcenie umiejętności analizy procesu motywowania oraz doboru metod i technik motywowania w zależności od pracownika

Uczestnicy szkolenia:
• dowiedzą się, jak zwiększyć motywację pracowników do pracy
• nauczą się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych
• nauczą się konkretnych technik wzbudzania w zespole zaangażowania do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań zawodowych
• poznają różnorodne metody i techniki optymalnej motywacji

1 290,00 zł + 23% VAT

Warszawa

16 - 17 października 2019r.

Informacje organizacyjne szkolenia

16 – 17 października 2019r. – Hotel Marriott Warszawa*****
Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
www.warsawmarriott.pl

Hotel Marriott Warszawa***** – luksusowy hotel położony jest w samym centrum miasta położony w odległości zaledwie 300 metrów od Pałacu Kultury i Nauki oraz centrum handlowego Złote Tarasy. Dworzec kolejowy Warszawa Centralna usytuowany jest po przeciwnej stronie ulicy od obiektu.
Hotel dysponuje parkingiem naziemnym i podziemnym (dodatkowo płatny). 

Cena szkolenia wynosi: 1 290,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– 16 h dydaktycznych zajęć (1 h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– materiały pomocnicze
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe, lunch

Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Hotel Marriott proponuje Państwu 15% zniżki od ceny dnia.

Godziny trwania zajęć: 09:30 – 16:30.

Program szkolenia

1. DLACZEGO MOTYWOWANIE LUDZI DO PRACY NIE DZIAŁA?
a. proces oceny sytuacji – poznanie i emocje, samopoczucie pracownika, intencje i zachowania
b. źródła zaangażowania pracownika
c. sześć perspektyw motywacyjnych – obojętna, zewnętrzna, narzucona, dopasowana, zintegrowana, spontaniczna – analiza i możliwości wykorzystania w praktyce
d. sygnały spadku motywacji pracowników

2. CO MOTYWUJE LUDZI DO PRACY?
a. tradycyjne potrzeby (piramida Maslowa) a motywacja do pracy
b. potrzeby psychologiczne (potrzeba autonomii, relacji z innymi, kompetencji) a motywacja do pracy
c. otoczenie, w którym żyjemy i pracujemy a motywacja do pracy

3. CO DEMOTYWUJE LUDZI DO PRACY?
a. emocje
b. przekonania
c. zagrożenie wartości
d. otoczenie
e. ludzie – szefowie, koledzy i koleżanki

4. JAK MOTYWOWAĆ BEZ DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH? TEORIE A PRAKTYKA MOTYWOWANIA
a. teoria potrzeb A. Maslowa – dlaczego musimy zaspokajać nasze potrzeby?
b. teoria potrzeb wyuczonych D. Mc Clellanda – dlaczego poddajemy się wpływowi innych?
c. teoria oczekiwań V. Grooma – dlaczego ludzie preferują pewne zachowania od innych?
d. teoria wzmocnień B. Skinnera – dlaczego ludzie potrzebują nagród i kar?
e. teoria motywacyjnego DNA T. Lowe – dlaczego ludzie kierują się wewnętrzną siłą, potrzebami i nagrodami w swoim życiu?

5. JAK MOTYWOWAĆ POPRZEZ WŁAŚCIWE KOMUNIKOWANIE? UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA I PRZYJMOWANIA KRYTYCZNYCH OPINII
a. asertywna ocena wyników pracownika
b. asertywna ocena wyników zespołu
c. asertywna krytyka realizacji zadań
d. asertywne odbieranie krytyki
e. asertywne udzielanie informacji zwrotnej.

6. JAK MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW POPRZEZ WŁAŚCIWE DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ?
a. zlecanie zadań
b. dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
c. zakres powierzonej odpowiedzialności a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
d. znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień
e. rola informacji zwrotnej
f. bariery w delegowaniu uprawnień
• rodzaje barier w delegowaniu uprawnień i zadań
• stereotypy dotyczące delegowania uprawnień i zadań
• obawy, niepokój pracowników przed delegowaniem
• obawy, niepokój menedżera przed delegowaniem

7. JAK MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW POPRZEZ OCENĘ ICH OSIĄGNIĘĆ?
a. cele oceny pracowników
b. trudności w zastosowaniu procedury oceniania
c. ocenianie a rozwój potencjału pracowników
d. ocenianie a władza szefa

8. JAK MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA
a. jasny system motywacji finansowej i poza-finansowej
b. zrozumiały zakres obowiązków i odpowiedzialności
c. polityka informacyjna
d. program wsparcia (finansowego i pozafinansowego) dla rodzin pracowników
e. udział pracowników w zyskach firmy
f. zwiększenie udziału firmy w życiu społeczności lokalnej,
g. zwiększenie autonomii pracowników
h. identyfikacja potrzeb pracowników i perspektywy motywacyjnej
i. wprowadzanie oczekiwanych przez pracowników zmian

Referencje i opinie uczestników

Opinie_ Referencje_ Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_Ejot Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Grupa Ożarów Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Amcor Opinie_ Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_OSI Referencje_Opinie_ Anna Adamus Matuszyńska CSK Partner - EDF CSK partner_Referencje_opinie_Anna Adamus Matuszyńska_Nomax Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis Referencje_Opinie_CSK Partner_Anna Adamus Matuszyńska_Magneti Anna Adamus Matuszyńska_CSK_Referencje_Opinie Referencje_Opinie_Anna Adamus Matuszyńska_HL Opinie_Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_PKP

Chcemy podziękować  za bardzo dobrze przeprowadzone merytorycznie i organizacyjnie e szkolenie. Grupa wróciła zadowolona 🙂 Dziękuję za Państwa elastyczność i zaangażowanie podczas naszej współpracy. Profesjonalizm Trenera pani Anny Adamus-Matuszyńskiej, właściwa organizacja pracy i umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i z humorem zagwarantowały wysoki poziom nauczania. Przygotowane materiały i prezentacje, a także stałe włączanie grupy
w dyskusje i warsztaty sprawiły, że było to dynamiczne szkolenie. Pani Ania posiada ogromną wiedzę merytoryczną. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem prowadziła zajęcia, niejednokrotnie odpowiadając na trudne pytania uczestników. Dodatkowym atutem było bogate doświadczenie zawodowe, którym się chętnie dzieliła

Małgorzata

HR, Apply Poland

Bardzo dobrze oceniam przygotowanie Anny Adamus Matuszyńskiej do prowadzonego szkolenia, jej elastyczność oraz profesjonalizm w zakresie tak wiedzy merytorycznej, jak i podejścia do osób szkolonych. mimo wieloletniego doświadczenia i wiedzy związanej z zarządzaniem zespołem, byłem wielokrotnie pozytywnie zaskakiwany, a zdobyta oraz poszerzona wiedza dzięki Trenerce oraz Uczestników grupy na pewno przyniesie mi korzyści w przyszłości.

Marcin

Dział produkcji, PXF Lighting

Metody prowadzenia szkolenia

1. Wprowadzające do poszczególnych tematów mini wykłady (10 – 15 min.)
2. Analiza studiów przypadków – dyskusje grupowe.
3. Symulacje konkretnych sytuacji zawodowych w celu wypracowania konkretnych rozwiązań.
4. Grupowe rozwiązywanie problemów.

TRENER: DR ANNA ADAMUS - MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”