Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Konsekwencje celne brexit

zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r.

Cel szkolenia:

Szkolenie dotyczy spodziewanych uwarunkowań obrotu towarowego z Wielką Brytanią po Brexicie. Zapoznasz się z dokumentowaniem transakcji obrotu towarowego UE-GB. Dowiesz się jakie formalności trzeba będzie wypełniać po opuszczeniu GB Unii Europejskiej! Dowiesz się jakie scenariusze mogą Cię czekać w 2021 roku. Podczas szkolenia skupimy się na potwierdzonych informacjach oraz na tym jak zmienią Twoją pracę. Szkolenie będzie skupiało się na praktycznych problemach mogących wystąpić oraz przedstawieniu najlepszych metod ich rozwiązania.

Jeśli chcesz:
• poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z GB po zmianach;
• umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia z GB po zmianach;
• wiedzieć jakie dokumenty wymagane są do właściwego udokumentowania transakcji w imporcie oraz eksporcie z GB po zmianach;
• dowiedzieć się jak rozliczać transakcje w księgowości;
• dowiedzieć się jak unikać błędów;
• dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
• poznać zmiany jakie czekają nas w najbliższej przyszłości;
• dowiedzieć się co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości.

Adresaci:

To wyjątkowe szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym, a w szczególności zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym i dziś handlujących z Wielką Brytanią. Polecane w szczególności dla działów:

  • spedycji;
  • logistyki;
  • zakupów;
  • handlowego;
  • księgowości.

8 listopada 2021r.

Szkolenie ONLINE

590,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

8 listopada 2021r. – Szolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 590,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Inspektora podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.30-15.30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:45 – 9:30

Program szkolenia

1. Umowa o wystąpieniu GB z UE.
2. Konsekwencje dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli w 2021 r.
3. BREXIT i jego wpływ na Twoje przedsiębiorstwo.
4. Nowe obowiązki przedsiębiorców, w tym:
• Składanie zgłoszenia celnego przy imporcie towarów z Wielkiej Brytanii, eksporcie do tego kraju lub przy przemieszczaniu towarów przez jego terytorium,
• Ewentualne przedstawienie – oprócz zgłoszenia celnego – danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony,
• Uzyskanie specjalnego pozwolenia na import lub eksport niektórych towarów (np. odpadów, niektórych niebezpiecznych chemikaliów, organizmów modyfikowanych genetycznie);
• Dopełnienie dodatkowych formalności przy imporcie z GB lub eksporcie do tego kraju wyrobów akcyzowych, jak alkohol, tytoń lub paliwa,
• Rozliczenie VAT, co do zasady, w kraju UE, do którego następuje import towarów z GB (towary eksportowane do GB będą zwolnione z VAT w UE, ale przy przywozie do GB będą one podlegać obowiązującym tam wymogom w zakresie VAT),
• Przestrzegać innych zasad i procedur w zakresie VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych z GB niż w przypadku transakcji wewnątrz UE.
5. Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w GB po okresie przejściowym.
6. Jak będzie wyglądać przejście graniczne.
7. Taryfa celna GB.
8. Dokumentacja w 2021 roku.
9. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE, a przepisy UE w dziedzinie pozwoleń na przywóz/wywóz niektórych towarów.
10. Umowa i scenariusze.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest W FORMIE ZDALNEJ, systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert - dr Izabella Tymińska

dr Izabella Tymińska – Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego, reprezentuje podmioty gospodarcze przed organami celno – skarbowymi i sądami z pełną skutecznością. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności – zawiłych i nietypowych. W pracy zawodowej wykorzystuje długoletnie doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce oraz w zarządzie spółek prawa krajowego. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności. Były pracownik Urzędu Celnego. Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów, w transakcjach łańcuchowych oraz analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat. Praktyk, osobiście dokonywała odpraw celnych, aktywnie uczestniczy w procedurach celnych. Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, Intrastatu w teorii i praktyce.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”