Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE

WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 

Zapraszamy na szkolenie DYREKTYWY MASZYNOWE I NARZĘDZIOWE W PRAKTYCE, na którym uczestnicy  zapoznają się z takimi zagadnieniami jak:

– Zmiany w Dyrektywach Nowego Podejścia obowiązujące od 2016 roku
– Nowe maszyny i urządzenia zgodnie z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE
– Dostosowanie „starszych” maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą narzędziową (socjalną)2009/104/WE
 Normy zharmonizowane – definicja i wykaz aktualnych norm
 Zalecenia pokontrolne i powypadkowe Inspektorów UDT oraz PIP
– Tworzenie i odtwarzanie dokumentacji technicznej dla urządzeń

W trakcie szkolenia proponujemy naszym klientom serie konsultacji oraz warsztatów z naszym ekspertem, na których będzie można dowiedzieć się:

– Jak dostosować Państwa park maszynowy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa?
– Jak przeprowadzać analizy list kontrolnych, zdjęć i dokumentacji maszyn wymagających dostosowania?
– Jak rozwiązać sytuacje trudne i sporne?

Po odbytym szkoleniu będziecie Państwo znali odpowiedzi między innymi na pytania:
• Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona Deklaracja zgodności i kto ją wystawia?
• Czy producent maszyny lub urządzenia dopełnił wszystkich obowiązków na nim spoczywających?
• Jaką dokumentację techniczną ma obowiązek dostarczyć użytkownikowi producent bądź podmiot wprowadzający wyrób na rynek, aby zapewnić prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami eksploatację maszyny lub urządzenia?
• Czy użytkownik ma prawo przeprowadzić remont, modernizację lub modyfikację (przeróbkę) maszyny lub urządzenia nie tracąc ważności Deklaracji zgodności. Czy ewentualnie musi wystawić nowe dokumenty?
• Co zrobić w przypadku gdy zakupiona została maszyna bez instrukcji obsługi lub instrukcja obsługi jest niekompletna albo nieprzetłumaczona na język polski?

23 kwietnia 2020r.

Wrocław

690,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia – WROCŁAW

23 kwietnia 2020r. – Q Hotel Plus Wrocław****
Ul. Zaolziańska 2 Wrocław
https://www.qhotels.pl/

Q Hotel Plus Wrocław**** – nowoczesny hotel biznesowy, położony jest w centrum Wrocławia, 1,5 km od rynku starego miasta oraz 800 metrów od dworca kolejowego Wrocław Główny

Cena szkolenia wynosi: 690,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– 8 h dydaktycznych zajęć (1 h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– materiały pomocnicze
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe, lunch

Centrum dysponuje parkingiem (ilość miejsc ograniczona, obowiązkowa rezerwacja miejsc). 

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Pokój do pojedynczego wykorzystania 265,00 zł netto
Pokój dwuosobowy 306,00 zł netto

Zajęcia trwają w godzinach: 09:00-16:30.

Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

14 maja 2020r.

Łódź

690,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia – ŁÓDŹ

14 maja 2020r. – Hotel Ambasador Premium****
al. Piłsudskiego, Łódź

Hotel Ambasador Premium**** to nowoczesny, klimatyzowany hotel biznesowy. Znakomita lokalizacja w Centrum Łodzi. Do dyspozycji Gości basen z z saunami.

Cena szkolenia wynosi: 690,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– 8 h dydaktycznych zajęć (1 h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– materiały pomocnicze
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe, lunch

Centrum dysponuje parkingiem (ilość miejsc ograniczona, obowiązkowa rezerwacja miejsc). 

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Pokój jednoosobowy wynosi 299,00 zł netto
Pokój dwuosobowy wynosi 349,00 zł netto

Zajęcia trwają w godzinach: 09:00-16:30.

Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I
1. STRUKTURA PRZEPISÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH ODNOŚNIE WPROWADZENIA DO OBROTU ORAZ UŻYTKU MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
• Znak CE – podstawowe i najważniejsze przepisy i obowiązki kraju członkowskiego Unii Europejskiej wynikające z podpisanych traktatów

CZĘŚĆ II
1. 
DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE
• najważniejsze wymagania odnośnie dokumentacji dla producentów i użytkowników maszyn według Dyrektywy maszynowej

2. WPROWADZENIE DO OBROTU LUB ODDANIE DO UŻYTKU MASZYNY
• procedury oceny zgodności WE
• ocena zgodności w fazie wytwarzania maszyny
• badanie typu WE
• pełne zapewnienie jakości
• ścieżki oceny zgodności – szczegółowe omówienie procedur
• normy zharmonizowane – podział

3. WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UŻYTKU PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH POD DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA
• najważniejsze zmiany dla producentów maszyn i urządzeń od kwietnia 2016
• najważniejsze aspekty podczas wprowadzania do użytku urządzeń podlegających pod zmieniane dyrektywy.
• zależność między Dyrektywą Narzędziową i Maszynową a Dyrektywami Nowego Podejścia
• nowe wymogi – wprowadzanie do użytkowania a wprowadzanie do eksploatacji – co w praktyce oznacza dla producentów i działów technicznych

4. DOKUMENTACJA MASZYNY
• instrukcja obsługi do maszyny i jej poszczególne komponenty
• tłumaczenie instrukcji obsługi
• brak lub niekompletna instrukcja obsługi – konsekwencje prawne
• piktogramy i informacje graficzne
• tabliczka znamionowa
• deklaracja zgodności WE
• instrukcje montażu maszyny nieukończonej
• deklaracja włączenia maszyny nieukończonej

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
• dokumentacja konstrukcyjno-techniczna – zawartość i odpowiedzialność za jej prawidłowe powstanie i przechowywanie

CZĘŚĆ III
1. 
MODERNIZACJE I REMONTY MASZYN PODLEGAJĄCYCH POD DYREKTYWĘ MASZYNOWĄ 2006/42/WE I NARZĘDZIOWĄ 2009/104/WE, CO SIĘ DZIEJE Z DOKUMENTACJĄ MASZYNY PO PRZEPROWADZONYCH ZMIANACH
• głęboka modernizacja maszyny wymagająca oznakowania CE
• modernizacje maszyn nie prowadzące do nadania znaku CE
• maszyny zespolone (linie produkcyjne) i znak CE

CZĘŚĆ IV
1. 
ODPOWIEDZIALNOŚC CYWILNO KARNA ZA STAN BEZPIECZEŃSTWA STANOWISKA PRACY
• piramida odpowiedzialności w firmie – kto w praktyce odpowiada za bezpieczeństwo.

CZĘŚĆ V
1. 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA – KONTROLE MASZYN PRZEZ JEDNOSTKI NADZORU RYNKU
• niespełnienie wymagań zasadniczych
• niespełnienie wymagań minimalnych
• obowiązujące nakazy i system kary

CZĘŚĆ VI
1. PYTANIA I ODPOWIEDZI
• konsultacje
• pytania i odpowiedzi

Referencje i opinie uczestników

opinie_referencje_CSK PARTNER_Arkadiusz Maciaś_Sitech Opinie_referencje_CSK partner_arkadiusz maciaś_saint gobain opinie_referencje_CSK PARTNER_Arkadiusz Maciaś_PAŻP CSK PARTNER_Opinie_Referencje_Arkadiusz Maciaś_Hutnik Referencje_opinie_CSK PARTNER_Arkadiusz Maciaś_Relpol

Rekomendujemy CSK PARTNER jako profesjonalnego i rzetelnego organizatora szkoleń technicznych. Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra ekspertów, możliwość zadawania pytań, konsultacje indywidualne oraz dodatkowe materiały poszkoleniowe zapewniają, iż kierowani na szkolenie pracownicy zdobywają nieocenioną wiedzę od branżowych specjalistów. 

Radosław

Prezes, ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o.

Wyrażam uznanie za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia prowadzonego przez Prelegenta CSK Partner.

Andrzej

Dyrektor Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych , Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

Metody prowadzenia szkolenia

Metoda interaktywna polegająca na wykładzie w formie prezentacji multimedialnej połączonej z panelem dyskusyjnym.
Dodatkowo przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje po szkoleniu.

Ekspert

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dr nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki, specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, stypendysta programu Erasmus-Socrates we Włoszech na Politechnice Mediolańskiej, uczestnik stażu naukowego na Ukrainie w Przyazowskim Uniwersytecie Technicznym w Mariupolu.

Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn.

Autor licznych szkoleń i publikacji z zakresu dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz narzędziowa 2009/104/WE) oraz tworzenia dokumentacji technicznej.

Właściciel firmy zajmującej się odtwarzaniem dokumentacji technicznej i dostosowywaniem maszyn do wymagań dyrektywy 2006/42/WE i 2009/104/WE.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”