Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Szkolenia zamknięte

Wszystkie szkolenia realizowane przez nas jako projekty otwarte, możemy przygotować dla Państwa w formie zamkniętej. Nasze programy szkoleniowe opieramy o indywidualne zapotrzebowanie i dopasowujemy do specyfiki danej organizacji. Istnieje również możliwość wyboru poziomu zaawansowania, w zależności od oczekiwań uczestników szkoleń.

Gwarantujemy Państwu:

 1. Badanie i analizę potrzeb szkoleniowych – na podstawie ankiet lub rozmowy z osobami zamawiającymi, uczestnikami szkolenia lub innymi wskazanymi przez zamawiającego. Na Państwa życzenie możemy przygotować i przeprowadzić pre – i post – testy.
 2. Dobór trenera – praktyka, posiadającego unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w swojej dziedzinie.
 3. Realizację szkolenia zamkniętego w wybranym przez Państwa terminie i miejscu.

Oferta szkoleń

SZKOLENIE: SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

SZKOLENIE: SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

SZKOLENIE: RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE. PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZKOLENIE: RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE. PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZKOLENIE: NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY. ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2018r.

SZKOLENIE: NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY. ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2018r.

SZKOLENIE: JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? ZASADY NEGOCJACJI W KONFLIKCIE INTERESÓW

SZKOLENIE: JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? ZASADY NEGOCJACJI W KONFLIKCIE INTERESÓW

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI

SZKOLENIE: STRATEGIA W ORGANIZACJI

SZKOLENIE: STRATEGIA W ORGANIZACJI

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ORGANIZACJI

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ORGANIZACJI

SZKOLENIE: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA POMIĘDZY PRACOWNIKAMI/ WYDZIAŁAMI/ ODDZIAŁAMI

SZKOLENIE: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA POMIĘDZY PRACOWNIKAMI/ WYDZIAŁAMI/ ODDZIAŁAMI

SZKOLENIE: PREZENTACJA I ANALIZA DANYCH HANDLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA MS EXCEL

SZKOLENIE: PREZENTACJA I ANALIZA DANYCH HANDLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA MS EXCEL

SZKOLENIE: KORESPONDENCJA BIZNESOWA. STANDARDY KOMUNIKOWANIA PISEMNEGO Z KLIENTAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI

SZKOLENIE: KORESPONDENCJA BIZNESOWA. STANDARDY KOMUNIKOWANIA PISEMNEGO Z KLIENTAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI

SZKOLENIE: CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁU HR. CZYLI CO KAŻDY PRZEŁOŻONY O CZASIE PRACY I DYSPOZYCYJNOŚCI PRACOWNIKÓW WIEDZIEĆ POWINIEN?

SZKOLENIE: CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁU HR. CZYLI CO KAŻDY PRZEŁOŻONY O CZASIE PRACY I DYSPOZYCYJNOŚCI PRACOWNIKÓW WIEDZIEĆ POWINIEN?

SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY – ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY – ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

SZKOLENIE: JAK BEZPIECZNIE ZATRUDNIAĆ I ZWALNIAĆ PRACOWNIKÓW?

SZKOLENIE: JAK BEZPIECZNIE ZATRUDNIAĆ I ZWALNIAĆ PRACOWNIKÓW?

SZKOLENIE: UPRAWNIENIA MENEDŻERÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ORAZ ZAKRES ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI

SZKOLENIE: UPRAWNIENIA MENEDŻERÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ORAZ ZAKRES ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI

SZKOLENIE: REKRUTACJA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO

SZKOLENIE: REKRUTACJA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO

SZKOLENIE: PRACA ZMIANOWA – PRAWNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA PRACY ZMIANOWEJ, URLOPY, NIEOBECNOŚĆ W PRACY. SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW

SZKOLENIE: PRACA ZMIANOWA – PRAWNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA PRACY ZMIANOWEJ, URLOPY, NIEOBECNOŚĆ W PRACY. SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW

SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – VADEMECUM WIEDZY

SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – VADEMECUM WIEDZY

SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – aspekty praktyczne

SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – aspekty praktyczne

SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

SZKOLENIE: ZFŚS A RODO. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 4 MAJA 2019R.

SZKOLENIE: ZFŚS A RODO. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 4 MAJA 2019R.

SZKOLENIE: JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI? EMPLOYER BRANDING & CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE

SZKOLENIE: JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI? EMPLOYER BRANDING & CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE

SZKOLENIE: PRAWO PRACY W KAZUSACH. WYBRANE KAZUSY Z PRAWA PRACY DLA PRACODAWCÓW, WŁAŚCICIELI FIRM, MENEDŻERÓW, DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR

SZKOLENIE: PRAWO PRACY W KAZUSACH. WYBRANE KAZUSY Z PRAWA PRACY DLA PRACODAWCÓW, WŁAŚCICIELI FIRM, MENEDŻERÓW, DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR

SZKOLENIE: NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ w 2019r.

SZKOLENIE: NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ w 2019r.

SZKOLENIE: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2020

SZKOLENIE: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2020

SZKOLENIE: CONTROLLING SPRZEDAŻY

SZKOLENIE: CONTROLLING SPRZEDAŻY

SZKOLENIE: FINANSE A SPRZEDAŻ. ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ

SZKOLENIE: FINANSE A SPRZEDAŻ. ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ

SZKOLENIE: VADEMECUM FINANSÓW. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

SZKOLENIE: VADEMECUM FINANSÓW. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

SZKOLENIE: ROZMOWA ZE ZDENERWOWANYM KLIENTEM KROK PO KORKU

SZKOLENIE: ROZMOWA ZE ZDENERWOWANYM KLIENTEM KROK PO KORKU

SZKOLENIE: DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI

SZKOLENIE: DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI

SZKOLENIE: OBSŁUGA KLIENTA ON-LINE

SZKOLENIE: OBSŁUGA KLIENTA ON-LINE

SZKOLENIE: OBSŁUGA I KOMUNIKACJA Z TRUDNYM I WYMAGAJĄCYM KLIENTEM. KORESPONDENCJA PISEMNA, ROZMOWY I ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI

SZKOLENIE: OBSŁUGA I KOMUNIKACJA Z TRUDNYM I WYMAGAJĄCYM KLIENTEM. KORESPONDENCJA PISEMNA, ROZMOWY I ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI

SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA, ASERTYWNOŚĆ I ROZMOWY Z KLIENTEM

SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA, ASERTYWNOŚĆ I ROZMOWY Z KLIENTEM

SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA I ROZMOWY Z KLIENTEM

SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA I ROZMOWY Z KLIENTEM

SZKOLENIE: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ I KORESPONDENCJI PISEMNEJ

SZKOLENIE: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ I KORESPONDENCJI PISEMNEJ

SZKOLENIE: PRZEKONYWANIE I WYWIERANIE ETYCZNEGO WPŁYWU NA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I KLIENTÓW

SZKOLENIE: PRZEKONYWANIE I WYWIERANIE ETYCZNEGO WPŁYWU NA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I KLIENTÓW

SZKOLENIA: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE BEZPOŚREDNIEJ I TELEFONICZNEJ ORAZ KORESPONDENCJI PISEMNEJ

SZKOLENIA: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE BEZPOŚREDNIEJ I TELEFONICZNEJ ORAZ KORESPONDENCJI PISEMNEJ

SZKOLENIE: KOMUNIKACJA I KOMUNIKOWANIE W ZESPOLE I KLIENTEM

SZKOLENIE: KOMUNIKACJA I KOMUNIKOWANIE W ZESPOLE I KLIENTEM

SZKOLENIE: ZROZUMIEĆ KLIENTA, CZYLI JAK POZNAĆ KLIENTA I SPRAWIĆ, ABY BYŁ LOJALNYM NABYWCĄ NASZYCH USŁUG I PRODUKTÓW

SZKOLENIE: ZROZUMIEĆ KLIENTA, CZYLI JAK POZNAĆ KLIENTA I SPRAWIĆ, ABY BYŁ LOJALNYM NABYWCĄ NASZYCH USŁUG I PRODUKTÓW

SZKOLENIE: IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM

SZKOLENIE: IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM

SZKOLENIE: TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI

SZKOLENIE: TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI

SZKOLENIE: STANDARDY KORESPONDENCJI REKLAMACYJNEJ. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE ( opcja rozszerzona )

SZKOLENIE: STANDARDY KORESPONDENCJI REKLAMACYJNEJ. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE ( opcja rozszerzona )

SZKOLENIE: KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE

SZKOLENIE: KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE

SZKOLENIE: JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM

SZKOLENIE: JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM

SZKOLENIE: AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE. KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.06.2020r.

SZKOLENIE: AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE. KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.06.2020r.

SZKOLENIE: JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKA? PODSTAWY WINDYKACJI PRZEZ TELEFON I DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SZKOLENIE: JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKA? PODSTAWY WINDYKACJI PRZEZ TELEFON I DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SZKOLENIE: KOMUNIKACJA W ZESPOLE W SYTUACJACH TRUDNYCH – KONFLIKTY, TRUDNY PRACOWNIK, TRUDNE SYTUACJE

SZKOLENIE: KOMUNIKACJA W ZESPOLE W SYTUACJACH TRUDNYCH – KONFLIKTY, TRUDNY PRACOWNIK, TRUDNE SYTUACJE

SZKOLENIE: WDROŻENIE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH

SZKOLENIE: WDROŻENIE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH

SZKOLENIE: OPRACOWANIE PROCESÓW W LABORATORIUM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. IDENTYFIKACJA, PODZIAŁ ORAZ DOKUMENTACJA PROCESÓW

SZKOLENIE: OPRACOWANIE PROCESÓW W LABORATORIUM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. IDENTYFIKACJA, PODZIAŁ ORAZ DOKUMENTACJA PROCESÓW

SZKOLENIE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

SZKOLENIE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

SZKOLENIE: CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

SZKOLENIE: CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

SZKOLENIE OKRESOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

SZKOLENIE OKRESOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC W PRZESTRZENIACH OGRANICZONYCH. SZKOLENIE DLA NADZORU

SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC W PRZESTRZENIACH OGRANICZONYCH. SZKOLENIE DLA NADZORU

SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA WYSOKOŚCI. SZKOLENIE DLA NADZORU

SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA WYSOKOŚCI. SZKOLENIE DLA NADZORU

SZKOLENIE: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

SZKOLENIE: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX W ELEKTROWNI

SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX W ELEKTROWNI

SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX

SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX

SZKOLENIE: NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM

SZKOLENIE: NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM

SZKOLENIE: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE

SZKOLENIE: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE

SZKOLENIE: SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO. NARZĘDZIA KIEROWANIA (EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA)

SZKOLENIE: SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO. NARZĘDZIA KIEROWANIA (EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA)

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO BHP W RAMACH REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH, KOORDYNACJA PRAC ORAZ WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO BHP W RAMACH REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH, KOORDYNACJA PRAC ORAZ WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR I KOORDYNACJĘ PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH NA BUDOWACH I PROJEKTACH – SZKOLENIE DLA NAJWYŻSZEGO DOZORU

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR I KOORDYNACJĘ PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH NA BUDOWACH I PROJEKTACH – SZKOLENIE DLA NAJWYŻSZEGO DOZORU

SZKOLENIE: PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA

SZKOLENIE: PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA

SZKOLENIE: ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2019/2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r.

SZKOLENIE: ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2019/2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r.

SZKOLENIE: ZASADY ORGANIZACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH SERWISOWYCH I UTRZYMANIOWYCH W PRZEMYŚLE

SZKOLENIE: ZASADY ORGANIZACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH SERWISOWYCH I UTRZYMANIOWYCH W PRZEMYŚLE

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY ROBOTNICZEJ

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY ROBOTNICZEJ

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY KIERUJĄCEJ

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY KIERUJĄCEJ

SZKOLENIE: ROLA BEZPOŚREDNICH PRZEŁOŻONYCH W BUDOWANIU BEZWYPADKOWEGO MIEJSCA PRACY

SZKOLENIE: ROLA BEZPOŚREDNICH PRZEŁOŻONYCH W BUDOWANIU BEZWYPADKOWEGO MIEJSCA PRACY

SZKOLENIE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP i ZUS

SZKOLENIE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP i ZUS

SZKOLENIE: NOWOCZESNE METODY PREWENCJI WYPADKOWEJ

SZKOLENIE: NOWOCZESNE METODY PREWENCJI WYPADKOWEJ

SZKOLENIE: OBOWIĄZKI I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY – SZKOLENIE DLA KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, PRACODAWCÓW I SŁUŻB BHP

SZKOLENIE: OBOWIĄZKI I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY – SZKOLENIE DLA KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, PRACODAWCÓW I SŁUŻB BHP

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA – SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA I SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA – SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA I SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM WYPADKÓW PRZY PRACY, OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM WYPADKÓW PRZY PRACY, OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH

SZKOLENIE: DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

SZKOLENIE: DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

SZKOLENIE: AWANS NA SZEFA I CO DALEJ? JAK ZBUDOWAĆ AUTORYTET WŚRÓD DAWNYCH KOLEGÓW I NOWYCH PODWŁADNYCH?

SZKOLENIE: AWANS NA SZEFA I CO DALEJ? JAK ZBUDOWAĆ AUTORYTET WŚRÓD DAWNYCH KOLEGÓW I NOWYCH PODWŁADNYCH?

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ ZESPOŁU. RÓŻNICE WIEKU, PŁCI, KULTURY A PRACA ZESPOŁOWA

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ ZESPOŁU. RÓŻNICE WIEKU, PŁCI, KULTURY A PRACA ZESPOŁOWA

SZKOLENIE: POKOLENIE Z – BUDOWANIE OTWARTOŚCI NA ZMIANĘ

SZKOLENIE: POKOLENIE Z – BUDOWANIE OTWARTOŚCI NA ZMIANĘ

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z?

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z?

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z? (opcja rozszerzona)

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z? (opcja rozszerzona)

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE W RAMACH ONBOARDING

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE W RAMACH ONBOARDING

SZKOLENIE: AKADEMIA LIDERA PRODUKCJI

SZKOLENIE: AKADEMIA LIDERA PRODUKCJI

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ

SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ

SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ (opcja rozszerzona)

SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ (opcja rozszerzona)

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZADANIAMI – EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁU

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZADANIAMI – EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁU

SZKOLENIE: PROWADZENIE ROZMOWY MOTYWUJĄCEJ

SZKOLENIE: PROWADZENIE ROZMOWY MOTYWUJĄCEJ

SZKOLENIE: SKUTECZNE METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA SIEBIE I PODWŁADNYCH

SZKOLENIE: SKUTECZNE METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA SIEBIE I PODWŁADNYCH

SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI

SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI

SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. KOMUNIKACJA I ROZMOWY Z PODWŁADNYMI W PIGUŁCE

SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. KOMUNIKACJA I ROZMOWY Z PODWŁADNYMI W PIGUŁCE

SZKOLENIE: KOMUNIKOWANIE I ASERTYWNOŚĆ W PRACY ZESPOŁU

SZKOLENIE: KOMUNIKOWANIE I ASERTYWNOŚĆ W PRACY ZESPOŁU

SZKOLENIE: ASERTYWNE ZARZĄDZANIE – ASERTYWNA KOMUNIKACJA SZEFA

SZKOLENIE: ASERTYWNE ZARZĄDZANIE – ASERTYWNA KOMUNIKACJA SZEFA

SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE. JAK SPROSTAĆ TRUDNYM SYTUACJOM I PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE?

SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE. JAK SPROSTAĆ TRUDNYM SYTUACJOM I PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE?

SZKOLENIE: PODEJMOWANIE DECYZJI, KREATYWNE MYŚLENIE ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO WYWIERANIA WPŁYWU

SZKOLENIE: PODEJMOWANIE DECYZJI, KREATYWNE MYŚLENIE ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO WYWIERANIA WPŁYWU

SZKOLENIE: KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM – PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA I MOTYWOWANIA

SZKOLENIE: KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM – PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA I MOTYWOWANIA

SZKOLENIE: 50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW

SZKOLENIE: 50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW

SZKOLENIE: BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. AKADEMIA LIDERA

SZKOLENIE: BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. AKADEMIA LIDERA

SZKOLENIE: SKUTECZNY I EFEKTYWNY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM

SZKOLENIE: SKUTECZNY I EFEKTYWNY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

SZKOLENIE: AUTORYTET, CHARYZMA, KIEROWANIE PRACĄ ZESPOŁOWĄ – PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE

SZKOLENIE: AUTORYTET, CHARYZMA, KIEROWANIE PRACĄ ZESPOŁOWĄ – PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE

SZKOLENIE: STRATEGIA WPROWADZENIA PRODUKTU NA RYNEK

SZKOLENIE: STRATEGIA WPROWADZENIA PRODUKTU NA RYNEK

SZKOLENIE: SKUTECZNA POLITYKA CENOWA – METODY, STRATEGIE, ZNACZENIE

SZKOLENIE: SKUTECZNA POLITYKA CENOWA – METODY, STRATEGIE, ZNACZENIE

SZKOLENIE: SPRZEDAŻ PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM. TRENING KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH

SZKOLENIE: SPRZEDAŻ PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM. TRENING KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH

SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI

SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI

SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI Z UWGLĘDNIENIEM OBRONY CENY

SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI Z UWGLĘDNIENIEM OBRONY CENY

SZKOLENIE: NIEZBĘDNIK NEGOCJATORA. CZYLI CO KAŻDY NEGOCJATOR O NEGOCJACJACH WIEDZIEĆ POWINIEN

SZKOLENIE: NIEZBĘDNIK NEGOCJATORA. CZYLI CO KAŻDY NEGOCJATOR O NEGOCJACJACH WIEDZIEĆ POWINIEN

SZKOLENIE: TRUDNE NEGOCJACJE. ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI

SZKOLENIE: TRUDNE NEGOCJACJE. ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI

SZKOLENIE: AKADEMIA NEGOCJACJI HANDLOWYCH (NEGOCJACJE W SPRZEDAŻY). SZTUKA TWARDYCH NEGOCJACJI

SZKOLENIE: AKADEMIA NEGOCJACJI HANDLOWYCH (NEGOCJACJE W SPRZEDAŻY). SZTUKA TWARDYCH NEGOCJACJI

SZKOLENIE: TECHNIKI OBRONY CENY Z UWZGLĘDNIENIEM NEGOCJACJI HANDLOWYCH. JAK SKUTECZNIE BRONIĆ CENY I RADZIĆ SOBIE Z TECHNIKAMI NEGOCJACJI?

SZKOLENIE: TECHNIKI OBRONY CENY Z UWZGLĘDNIENIEM NEGOCJACJI HANDLOWYCH. JAK SKUTECZNIE BRONIĆ CENY I RADZIĆ SOBIE Z TECHNIKAMI NEGOCJACJI?

SZKOLENIE: NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI. ZAKUPY PRODUKCYJNE I TECHNICZNE

SZKOLENIE: NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI. ZAKUPY PRODUKCYJNE I TECHNICZNE

SZKOLENIE: SKUTECZNE NEGOCJACJE KUPIECKIE. NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI

SZKOLENIE: SKUTECZNE NEGOCJACJE KUPIECKIE. NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI

SZKOLENIE: KONTRAKTY HANDLOWE. JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?

SZKOLENIE: KONTRAKTY HANDLOWE. JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?

SZKOLENIE: REKLAMACJE W SIECIACH HANDLOWYCH. KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO

SZKOLENIE: REKLAMACJE W SIECIACH HANDLOWYCH. KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO

SZKOLENIE: METODY OCENY KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW

SZKOLENIE: METODY OCENY KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W RELACJACH Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI ORAZ W ŚRODOWISKU PRACY

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W RELACJACH Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI ORAZ W ŚRODOWISKU PRACY

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE CZASEM I PRIORYTETAMI CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ W ZESPOLE

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE CZASEM I PRIORYTETAMI CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ W ZESPOLE

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU (WERSJA ROZSZERZONA)

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU (WERSJA ROZSZERZONA)

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU W PIGUŁCE

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU W PIGUŁCE

SZKOLENIE: ORGANIZACJA ZADAŃ I ZARZĄDZANIE CZASEM. PRACA BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU

SZKOLENIE: ORGANIZACJA ZADAŃ I ZARZĄDZANIE CZASEM. PRACA BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU

SZKOLENIE: TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY. JAK PRACOWAĆ W ZESPOLE BEZ NADMIERNEGO STRESU?

SZKOLENIE: TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY. JAK PRACOWAĆ W ZESPOLE BEZ NADMIERNEGO STRESU?

SZKOLENIE: TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ. JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI, PRESJĄ I CZYNNIKAMI STRESU?

SZKOLENIE: TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ. JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI, PRESJĄ I CZYNNIKAMI STRESU?

SZKOLENIE: REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO. JAK BUDOWAĆ WŁASNĄ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ ORAZ ZARZĄDZAĆ ODPORNOŚCIĄ ZESPOŁU PRACOWNIKÓW?

SZKOLENIE: REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO. JAK BUDOWAĆ WŁASNĄ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ ORAZ ZARZĄDZAĆ ODPORNOŚCIĄ ZESPOŁU PRACOWNIKÓW?

SZKOLENIE: POCHODZENIE TOWARU. ZASADY OGÓLNE ORAZ REGUŁY POCHODZENIA

SZKOLENIE: POCHODZENIE TOWARU. ZASADY OGÓLNE ORAZ REGUŁY POCHODZENIA

SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK RADZIĆ SOBIE Z WIELOKULTUROWOŚCIĄ W ZESPOLE PRACOWNIKÓW?

SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK RADZIĆ SOBIE Z WIELOKULTUROWOŚCIĄ W ZESPOLE PRACOWNIKÓW?

SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK BUDOWAĆ RELACJE Z KLIENTEM Z INNEJ KULTURY?

SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK BUDOWAĆ RELACJE Z KLIENTEM Z INNEJ KULTURY?

SZKOLENIE: KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA W BIZNESIE. RÓŻNICE KULTUROWE

SZKOLENIE: KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA W BIZNESIE. RÓŻNICE KULTUROWE

SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE UMOWY GOSPODARCZE

SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE UMOWY GOSPODARCZE

SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS®2020 W PRAKTYCE OBROTU TOWAROWEGO

SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS®2020 W PRAKTYCE OBROTU TOWAROWEGO

SZKOLENIE: ETYKIETA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI Z INDII – KOMUNIKACJA I KULTURA

SZKOLENIE: ETYKIETA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI Z INDII – KOMUNIKACJA I KULTURA

SZKOLENIE: BIZNES Z INDIAMI: CHARAKTERYSTYKA BIZNESU, KOMUNIKACJA I KULTURA

SZKOLENIE: BIZNES Z INDIAMI: CHARAKTERYSTYKA BIZNESU, KOMUNIKACJA I KULTURA

SZKOLENIE: BIZNES Z INDUSAMI – JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z INDYJSKIMI PARTNERAMI?

SZKOLENIE: BIZNES Z INDUSAMI – JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z INDYJSKIMI PARTNERAMI?

SZKOLENIE: BIZNES Z JAPONIĄ. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?

SZKOLENIE: BIZNES Z JAPONIĄ. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?

SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I PRACA W ARABII SAUDYJSKIEJ

SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I PRACA W ARABII SAUDYJSKIEJ

SZKOLENIE KULTUROWE Z RYNKÓW ARABSKICH: ŻYCIE CODZIENNE, PRACA, BIZNES

SZKOLENIE KULTUROWE Z RYNKÓW ARABSKICH: ŻYCIE CODZIENNE, PRACA, BIZNES

SZKOLENIE: RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?

SZKOLENIE: RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?

SZKOLENIE: BIZNES Z CHINAMI. WSPÓŁPRACA , KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIZNESOWA Z PARTNERAMI Z CHIN

SZKOLENIE: BIZNES Z CHINAMI. WSPÓŁPRACA , KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIZNESOWA Z PARTNERAMI Z CHIN

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.