Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Szkolenia zamknięte

Wszystkie szkolenia realizowane przez nas jako projekty otwarte, możemy przygotować dla Państwa w formie zamkniętej. Nasze programy szkoleniowe opieramy o indywidualne zapotrzebowanie i dopasowujemy do specyfiki danej organizacji. Istnieje również możliwość wyboru poziomu zaawansowania, w zależności od oczekiwań uczestników szkoleń.

Gwarantujemy Państwu:

  1. Badanie i analizę potrzeb szkoleniowych – na podstawie ankiet lub rozmowy z osobami zamawiającymi, uczestnikami szkolenia lub innymi wskazanymi przez zamawiającego. Na Państwa życzenie możemy przygotować i przeprowadzić pre – i post – testy.
  2. Dobór trenera – praktyka, posiadającego unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w swojej dziedzinie.
  3. Realizację szkolenia zamkniętego w wybranym przez Państwa terminie i miejscu.

Oferta szkoleń

SZKOLENIE: RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE. PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZKOLENIE: RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE. PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZKOLENIE: NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY. ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2018r.

SZKOLENIE: NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY. ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2018r.

SZKOLENIE: JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? ZASADY NEGOCJACJI W KONFLIKCIE INTERESÓW

SZKOLENIE: JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? ZASADY NEGOCJACJI W KONFLIKCIE INTERESÓW

SZKOLENIE: ZFŚS A RODO. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 4 MAJA 2019R.

SZKOLENIE: ZFŚS A RODO. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 4 MAJA 2019R.

SZKOLENIE: JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI? CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE

SZKOLENIE: JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI? CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE

SZKOLENIE: PRAWO PRACY W KAZUSACH. WYBRANE KAZUSY Z PRAWA PRACY DLA PRACODAWCÓW, WŁAŚCICIELI FIRM, MENEDŻERÓW, DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR

SZKOLENIE: PRAWO PRACY W KAZUSACH. WYBRANE KAZUSY Z PRAWA PRACY DLA PRACODAWCÓW, WŁAŚCICIELI FIRM, MENEDŻERÓW, DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR

SZKOLENIE: NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ w 2019r.

SZKOLENIE: NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ w 2019r.

SZKOLENIE: FINANSE A SPRZEDAŻ. ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ

SZKOLENIE: FINANSE A SPRZEDAŻ. ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ

SZKOLENIE: VADEMECUM FINANSÓW. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

SZKOLENIE: VADEMECUM FINANSÓW. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

SZKOLENIE: TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI

SZKOLENIE: TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI

SZKOLENIE: KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE

SZKOLENIE: KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE

SZKOLENIE: JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM

SZKOLENIE: JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM

SZKOLENIE: JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKA? PODSTAWY WINDYKACJI PRZEZ TELEFON I DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SZKOLENIE: JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKA? PODSTAWY WINDYKACJI PRZEZ TELEFON I DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SZKOLENIE: WDROŻENIE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH

SZKOLENIE: WDROŻENIE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH

SZKOLENIE: OPRACOWANIE PROCESÓW W LABORATORIUM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. IDENTYFIKACJA, PODZIAŁ ORAZ DOKUMENTACJA PROCESÓW

SZKOLENIE: OPRACOWANIE PROCESÓW W LABORATORIUM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. IDENTYFIKACJA, PODZIAŁ ORAZ DOKUMENTACJA PROCESÓW

SZKOLENIE: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE

SZKOLENIE: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE

SZKOLENIE: SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO. NARZĘDZIA KIEROWANIA (EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA)

SZKOLENIE: SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO. NARZĘDZIA KIEROWANIA (EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA)

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

SZKOLENIE: PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA

SZKOLENIE: PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA

SZKOLENIE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP i ZUS

SZKOLENIE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP i ZUS

SZKOLENIE: DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

SZKOLENIE: DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ

SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ

SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ (opcja rozszerzona)

SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ (opcja rozszerzona)

SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI

SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI

SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE. JAK SPROSTAĆ TRUDNYM SYTUACJOM I PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE?

SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE. JAK SPROSTAĆ TRUDNYM SYTUACJOM I PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE?

SZKOLENIE: NIEZBĘDNIK NEGOCJATORA. CZYLI CO KAŻDY NEGOCJATOR O NEGOCJACJACH WIEDZIEĆ POWINIEN

SZKOLENIE: NIEZBĘDNIK NEGOCJATORA. CZYLI CO KAŻDY NEGOCJATOR O NEGOCJACJACH WIEDZIEĆ POWINIEN

SZKOLENIE: TRUDNE NEGOCJACJE. ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI

SZKOLENIE: TRUDNE NEGOCJACJE. ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI

SZKOLENIE: TECHNIKI OBRONY CENY Z UWZGLĘDNIENIEM NEGOCJACJI HANDLOWYCH. JAK SKUTECZNIE BRONIĆ CENY I RADZIĆ SOBIE Z TECHNIKAMI NEGOCJACJI?

SZKOLENIE: TECHNIKI OBRONY CENY Z UWZGLĘDNIENIEM NEGOCJACJI HANDLOWYCH. JAK SKUTECZNIE BRONIĆ CENY I RADZIĆ SOBIE Z TECHNIKAMI NEGOCJACJI?

SZKOLENIE: AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE. KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE ORAZ PRZEPISÓW POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

SZKOLENIE: AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE. KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE ORAZ PRZEPISÓW POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

SZKOLENIE: KONTRAKTY HANDLOWE. JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?

SZKOLENIE: KONTRAKTY HANDLOWE. JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?

SZKOLENIE: REKLAMACJE W SIECIACH HANDLOWYCH. KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO

SZKOLENIE: REKLAMACJE W SIECIACH HANDLOWYCH. KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO

SZKOLENIE: TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ. JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI, PRESJĄ I CZYNNIKAMI STRESU?

SZKOLENIE: TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ. JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI, PRESJĄ I CZYNNIKAMI STRESU?

SZKOLENIE: BIZNES Z JAPONIĄ. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?

SZKOLENIE: BIZNES Z JAPONIĄ. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?

SZKOLENIE: RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?

SZKOLENIE: RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?

SZKOLENIE: BIZNES Z CHINAMI. WSPÓŁPRACA , KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIZNESOWA Z PARTNERAMI Z CHIN

SZKOLENIE: BIZNES Z CHINAMI. WSPÓŁPRACA , KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIZNESOWA Z PARTNERAMI Z CHIN

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.