Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Szkolenia zamknięte

Wszystkie szkolenia realizowane przez nas jako projekty otwarte, możemy przygotować dla Państwa w formie zamkniętej. Nasze programy szkoleniowe opieramy o indywidualne zapotrzebowanie i dopasowujemy do specyfiki danej organizacji. Istnieje również możliwość wyboru poziomu zaawansowania, w zależności od oczekiwań uczestników szkoleń.

Gwarantujemy Państwu:

 1. Badanie i analizę potrzeb szkoleniowych – na podstawie ankiet lub rozmowy z osobami zamawiającymi, uczestnikami szkolenia lub innymi wskazanymi przez zamawiającego. Na Państwa życzenie możemy przygotować i przeprowadzić pre – i post – testy.
 2. Dobór trenera – praktyka, posiadającego unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w swojej dziedzinie.
 3. Realizację szkolenia zamkniętego w wybranym przez Państwa terminie i miejscu.

Oferta szkoleń

SZKOLENIE: SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
SZKOLENIE: SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
SZKOLENIE: RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE. PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE
SZKOLENIE: RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE. PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE
SZKOLENIE: NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY. ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2018r.
SZKOLENIE: NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY. ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2018r.
SZKOLENIE: JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? ZASADY NEGOCJACJI W KONFLIKCIE INTERESÓW
SZKOLENIE: JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? ZASADY NEGOCJACJI W KONFLIKCIE INTERESÓW
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI
SZKOLENIE: STRATEGIA W ORGANIZACJI
SZKOLENIE: STRATEGIA W ORGANIZACJI
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ORGANIZACJI
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ORGANIZACJI
SZKOLENIE: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA POMIĘDZY PRACOWNIKAMI/ WYDZIAŁAMI/ ODDZIAŁAMI
SZKOLENIE: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA POMIĘDZY PRACOWNIKAMI/ WYDZIAŁAMI/ ODDZIAŁAMI
SZKOLENIE: PREZENTACJA I ANALIZA DANYCH HANDLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA MS EXCEL
SZKOLENIE: PREZENTACJA I ANALIZA DANYCH HANDLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA MS EXCEL
SZKOLENIE: KORESPONDENCJA BIZNESOWA. STANDARDY KOMUNIKOWANIA PISEMNEGO Z KLIENTAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI
SZKOLENIE: KORESPONDENCJA BIZNESOWA. STANDARDY KOMUNIKOWANIA PISEMNEGO Z KLIENTAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI
SZKOLENIE: CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁU HR. CZYLI CO KAŻDY PRZEŁOŻONY O CZASIE PRACY I DYSPOZYCYJNOŚCI PRACOWNIKÓW WIEDZIEĆ POWINIEN?
SZKOLENIE: CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁU HR. CZYLI CO KAŻDY PRZEŁOŻONY O CZASIE PRACY I DYSPOZYCYJNOŚCI PRACOWNIKÓW WIEDZIEĆ POWINIEN?
SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY – ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE
SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY – ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE
SZKOLENIE: JAK BEZPIECZNIE ZATRUDNIAĆ I ZWALNIAĆ PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: JAK BEZPIECZNIE ZATRUDNIAĆ I ZWALNIAĆ PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: UPRAWNIENIA MENEDŻERÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ORAZ ZAKRES ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI
SZKOLENIE: UPRAWNIENIA MENEDŻERÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ORAZ ZAKRES ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI
SZKOLENIE: REKRUTACJA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO
SZKOLENIE: REKRUTACJA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO
SZKOLENIE: PRACA ZMIANOWA – PRAWNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA PRACY ZMIANOWEJ, URLOPY, NIEOBECNOŚĆ W PRACY. SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW
SZKOLENIE: PRACA ZMIANOWA – PRAWNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA PRACY ZMIANOWEJ, URLOPY, NIEOBECNOŚĆ W PRACY. SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – VADEMECUM WIEDZY
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – VADEMECUM WIEDZY
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – aspekty praktyczne
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – aspekty praktyczne
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
SZKOLENIE: ZFŚS A RODO. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 4 MAJA 2019R.
SZKOLENIE: ZFŚS A RODO. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 4 MAJA 2019R.
SZKOLENIE: JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI? EMPLOYER BRANDING & CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE
SZKOLENIE: JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI? EMPLOYER BRANDING & CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE
SZKOLENIE: PRAWO PRACY W KAZUSACH. WYBRANE KAZUSY Z PRAWA PRACY DLA PRACODAWCÓW, WŁAŚCICIELI FIRM, MENEDŻERÓW, DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR
SZKOLENIE: PRAWO PRACY W KAZUSACH. WYBRANE KAZUSY Z PRAWA PRACY DLA PRACODAWCÓW, WŁAŚCICIELI FIRM, MENEDŻERÓW, DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR
SZKOLENIE: NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ w 2019r.
SZKOLENIE: NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ w 2019r.
SZKOLENIE: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2020
SZKOLENIE: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2020
SZKOLENIE: CONTROLLING SPRZEDAŻY
SZKOLENIE: CONTROLLING SPRZEDAŻY
SZKOLENIE: FINANSE A SPRZEDAŻ. ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ
SZKOLENIE: FINANSE A SPRZEDAŻ. ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ
SZKOLENIE: VADEMECUM FINANSÓW. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
SZKOLENIE: VADEMECUM FINANSÓW. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
SZKOLENIE: ROZMOWA ZE ZDENERWOWANYM KLIENTEM KROK PO KORKU
SZKOLENIE: ROZMOWA ZE ZDENERWOWANYM KLIENTEM KROK PO KORKU
SZKOLENIE: DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI
SZKOLENIE: DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI
SZKOLENIE: OBSŁUGA KLIENTA ON-LINE
SZKOLENIE: OBSŁUGA KLIENTA ON-LINE
SZKOLENIE: OBSŁUGA I KOMUNIKACJA Z TRUDNYM I WYMAGAJĄCYM KLIENTEM. KORESPONDENCJA PISEMNA, ROZMOWY I ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI
SZKOLENIE: OBSŁUGA I KOMUNIKACJA Z TRUDNYM I WYMAGAJĄCYM KLIENTEM. KORESPONDENCJA PISEMNA, ROZMOWY I ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI
SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA, ASERTYWNOŚĆ I ROZMOWY Z KLIENTEM
SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA, ASERTYWNOŚĆ I ROZMOWY Z KLIENTEM
SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA I ROZMOWY Z KLIENTEM
SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA I ROZMOWY Z KLIENTEM
SZKOLENIE: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ I KORESPONDENCJI PISEMNEJ
SZKOLENIE: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ I KORESPONDENCJI PISEMNEJ
SZKOLENIE: PRZEKONYWANIE I WYWIERANIE ETYCZNEGO WPŁYWU NA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I KLIENTÓW
SZKOLENIE: PRZEKONYWANIE I WYWIERANIE ETYCZNEGO WPŁYWU NA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I KLIENTÓW
SZKOLENIA: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE BEZPOŚREDNIEJ I TELEFONICZNEJ ORAZ KORESPONDENCJI PISEMNEJ
SZKOLENIA: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE BEZPOŚREDNIEJ I TELEFONICZNEJ ORAZ KORESPONDENCJI PISEMNEJ
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA I KOMUNIKOWANIE W ZESPOLE I KLIENTEM
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA I KOMUNIKOWANIE W ZESPOLE I KLIENTEM
SZKOLENIE: ZROZUMIEĆ KLIENTA, CZYLI JAK POZNAĆ KLIENTA I SPRAWIĆ, ABY BYŁ LOJALNYM NABYWCĄ NASZYCH USŁUG I PRODUKTÓW
SZKOLENIE: ZROZUMIEĆ KLIENTA, CZYLI JAK POZNAĆ KLIENTA I SPRAWIĆ, ABY BYŁ LOJALNYM NABYWCĄ NASZYCH USŁUG I PRODUKTÓW
SZKOLENIE: IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM
SZKOLENIE: IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM
SZKOLENIE: TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI
SZKOLENIE: TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI
SZKOLENIE: STANDARDY KORESPONDENCJI REKLAMACYJNEJ. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE ( opcja rozszerzona )
SZKOLENIE: STANDARDY KORESPONDENCJI REKLAMACYJNEJ. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE ( opcja rozszerzona )
SZKOLENIE: KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE
SZKOLENIE: KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE
SZKOLENIE: JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM
SZKOLENIE: JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM
SZKOLENIE: PRZEPISY REKLAMACYJNE – NOWELIZACJA 2021. PRZEDSIĘBIORCA „UPRZYWILEJOWANY” W POSTĘPOWANIU REKLAMACYJNYM OD 01.01.2021R.
SZKOLENIE: PRZEPISY REKLAMACYJNE – NOWELIZACJA 2021. PRZEDSIĘBIORCA „UPRZYWILEJOWANY” W POSTĘPOWANIU REKLAMACYJNYM OD 01.01.2021R.
SZKOLENIE: AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE. KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.06.2020r.
SZKOLENIE: AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE. KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.06.2020r.
SZKOLENIE: JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKA? PODSTAWY WINDYKACJI PRZEZ TELEFON I DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SZKOLENIE: JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKA? PODSTAWY WINDYKACJI PRZEZ TELEFON I DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA W ZESPOLE W SYTUACJACH TRUDNYCH – KONFLIKTY, TRUDNY PRACOWNIK, TRUDNE SYTUACJE
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA W ZESPOLE W SYTUACJACH TRUDNYCH – KONFLIKTY, TRUDNY PRACOWNIK, TRUDNE SYTUACJE
SZKOLENIE: WDROŻENIE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH
SZKOLENIE: WDROŻENIE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH
SZKOLENIE: OPRACOWANIE PROCESÓW W LABORATORIUM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. IDENTYFIKACJA, PODZIAŁ ORAZ DOKUMENTACJA PROCESÓW
SZKOLENIE: OPRACOWANIE PROCESÓW W LABORATORIUM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. IDENTYFIKACJA, PODZIAŁ ORAZ DOKUMENTACJA PROCESÓW
SZKOLENIE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
SZKOLENIE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
SZKOLENIE: CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
SZKOLENIE: CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
SZKOLENIE OKRESOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
SZKOLENIE OKRESOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC W PRZESTRZENIACH OGRANICZONYCH. SZKOLENIE DLA NADZORU
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC W PRZESTRZENIACH OGRANICZONYCH. SZKOLENIE DLA NADZORU
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA WYSOKOŚCI. SZKOLENIE DLA NADZORU
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA WYSOKOŚCI. SZKOLENIE DLA NADZORU
SZKOLENIE: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
SZKOLENIE: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX W ELEKTROWNI
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX W ELEKTROWNI
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX
SZKOLENIE: NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM
SZKOLENIE: NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM
SZKOLENIE: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE
SZKOLENIE: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE
SZKOLENIE: SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO. NARZĘDZIA KIEROWANIA (EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA)
SZKOLENIE: SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO. NARZĘDZIA KIEROWANIA (EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA)
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO BHP W RAMACH REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH, KOORDYNACJA PRAC ORAZ WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO BHP W RAMACH REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH, KOORDYNACJA PRAC ORAZ WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR I KOORDYNACJĘ PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH NA BUDOWACH I PROJEKTACH – SZKOLENIE DLA NAJWYŻSZEGO DOZORU
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR I KOORDYNACJĘ PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH NA BUDOWACH I PROJEKTACH – SZKOLENIE DLA NAJWYŻSZEGO DOZORU
SZKOLENIE: PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA
SZKOLENIE: PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA
SZKOLENIE: ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2019/2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r.
SZKOLENIE: ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2019/2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r.
SZKOLENIE: ZASADY ORGANIZACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH SERWISOWYCH I UTRZYMANIOWYCH W PRZEMYŚLE
SZKOLENIE: ZASADY ORGANIZACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH SERWISOWYCH I UTRZYMANIOWYCH W PRZEMYŚLE
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY ROBOTNICZEJ
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY ROBOTNICZEJ
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY KIERUJĄCEJ
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY KIERUJĄCEJ
SZKOLENIE: ROLA BEZPOŚREDNICH PRZEŁOŻONYCH W BUDOWANIU BEZWYPADKOWEGO MIEJSCA PRACY
SZKOLENIE: ROLA BEZPOŚREDNICH PRZEŁOŻONYCH W BUDOWANIU BEZWYPADKOWEGO MIEJSCA PRACY
SZKOLENIE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP i ZUS
SZKOLENIE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP i ZUS
SZKOLENIE: NOWOCZESNE METODY PREWENCJI WYPADKOWEJ
SZKOLENIE: NOWOCZESNE METODY PREWENCJI WYPADKOWEJ
SZKOLENIE: OBOWIĄZKI I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY – SZKOLENIE DLA KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, PRACODAWCÓW I SŁUŻB BHP
SZKOLENIE: OBOWIĄZKI I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY – SZKOLENIE DLA KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, PRACODAWCÓW I SŁUŻB BHP
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA – SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA I SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA – SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA I SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM WYPADKÓW PRZY PRACY, OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM WYPADKÓW PRZY PRACY, OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH
SZKOLENIE: DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
SZKOLENIE: DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH
SZKOLENIE: AWANS NA SZEFA I CO DALEJ? JAK ZBUDOWAĆ AUTORYTET WŚRÓD DAWNYCH KOLEGÓW I NOWYCH PODWŁADNYCH?
SZKOLENIE: AWANS NA SZEFA I CO DALEJ? JAK ZBUDOWAĆ AUTORYTET WŚRÓD DAWNYCH KOLEGÓW I NOWYCH PODWŁADNYCH?
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ ZESPOŁU. RÓŻNICE WIEKU, PŁCI, KULTURY A PRACA ZESPOŁOWA
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ ZESPOŁU. RÓŻNICE WIEKU, PŁCI, KULTURY A PRACA ZESPOŁOWA
SZKOLENIE: POKOLENIE Z – BUDOWANIE OTWARTOŚCI NA ZMIANĘ
SZKOLENIE: POKOLENIE Z – BUDOWANIE OTWARTOŚCI NA ZMIANĘ
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z?
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z?
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z? (opcja rozszerzona)
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z? (opcja rozszerzona)
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE W RAMACH ONBOARDING
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE W RAMACH ONBOARDING
SZKOLENIE: AKADEMIA LIDERA PRODUKCJI
SZKOLENIE: AKADEMIA LIDERA PRODUKCJI
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ
SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ
SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ (opcja rozszerzona)
SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ (opcja rozszerzona)
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZADANIAMI – EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁU
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZADANIAMI – EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁU
SZKOLENIE: PROWADZENIE ROZMOWY MOTYWUJĄCEJ
SZKOLENIE: PROWADZENIE ROZMOWY MOTYWUJĄCEJ
SZKOLENIE: SKUTECZNE METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA SIEBIE I PODWŁADNYCH
SZKOLENIE: SKUTECZNE METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA SIEBIE I PODWŁADNYCH
SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI
SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI
SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. KOMUNIKACJA I ROZMOWY Z PODWŁADNYMI W PIGUŁCE
SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. KOMUNIKACJA I ROZMOWY Z PODWŁADNYMI W PIGUŁCE
SZKOLENIE: KOMUNIKOWANIE I ASERTYWNOŚĆ W PRACY ZESPOŁU
SZKOLENIE: KOMUNIKOWANIE I ASERTYWNOŚĆ W PRACY ZESPOŁU
SZKOLENIE: ASERTYWNE ZARZĄDZANIE – ASERTYWNA KOMUNIKACJA SZEFA
SZKOLENIE: ASERTYWNE ZARZĄDZANIE – ASERTYWNA KOMUNIKACJA SZEFA
SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE. JAK SPROSTAĆ TRUDNYM SYTUACJOM I PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE?
SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE. JAK SPROSTAĆ TRUDNYM SYTUACJOM I PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE?
SZKOLENIE: PODEJMOWANIE DECYZJI, KREATYWNE MYŚLENIE ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO WYWIERANIA WPŁYWU
SZKOLENIE: PODEJMOWANIE DECYZJI, KREATYWNE MYŚLENIE ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO WYWIERANIA WPŁYWU
SZKOLENIE: KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM – PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA I MOTYWOWANIA
SZKOLENIE: KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM – PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA I MOTYWOWANIA
SZKOLENIE: 50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW
SZKOLENIE: 50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW
SZKOLENIE: BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. AKADEMIA LIDERA
SZKOLENIE: BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. AKADEMIA LIDERA
SZKOLENIE: SKUTECZNY I EFEKTYWNY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM
SZKOLENIE: SKUTECZNY I EFEKTYWNY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH
SZKOLENIE: AUTORYTET, CHARYZMA, KIEROWANIE PRACĄ ZESPOŁOWĄ – PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE
SZKOLENIE: AUTORYTET, CHARYZMA, KIEROWANIE PRACĄ ZESPOŁOWĄ – PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE
SZKOLENIE: STRATEGIA WPROWADZENIA PRODUKTU NA RYNEK
SZKOLENIE: STRATEGIA WPROWADZENIA PRODUKTU NA RYNEK
SZKOLENIE: SKUTECZNA POLITYKA CENOWA – METODY, STRATEGIE, ZNACZENIE
SZKOLENIE: SKUTECZNA POLITYKA CENOWA – METODY, STRATEGIE, ZNACZENIE
SZKOLENIE: SPRZEDAŻ PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM. TRENING KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH
SZKOLENIE: SPRZEDAŻ PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM. TRENING KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH
SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI
SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI
SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI Z UWGLĘDNIENIEM OBRONY CENY
SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI Z UWGLĘDNIENIEM OBRONY CENY
SZKOLENIE: NIEZBĘDNIK NEGOCJATORA. CZYLI CO KAŻDY NEGOCJATOR O NEGOCJACJACH WIEDZIEĆ POWINIEN
SZKOLENIE: NIEZBĘDNIK NEGOCJATORA. CZYLI CO KAŻDY NEGOCJATOR O NEGOCJACJACH WIEDZIEĆ POWINIEN
SZKOLENIE: TRUDNE NEGOCJACJE. ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI
SZKOLENIE: TRUDNE NEGOCJACJE. ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI
SZKOLENIE: AKADEMIA NEGOCJACJI HANDLOWYCH (NEGOCJACJE W SPRZEDAŻY). SZTUKA TWARDYCH NEGOCJACJI
SZKOLENIE: AKADEMIA NEGOCJACJI HANDLOWYCH (NEGOCJACJE W SPRZEDAŻY). SZTUKA TWARDYCH NEGOCJACJI
SZKOLENIE: TECHNIKI OBRONY CENY Z UWZGLĘDNIENIEM NEGOCJACJI HANDLOWYCH. JAK SKUTECZNIE BRONIĆ CENY I RADZIĆ SOBIE Z TECHNIKAMI NEGOCJACJI?
SZKOLENIE: TECHNIKI OBRONY CENY Z UWZGLĘDNIENIEM NEGOCJACJI HANDLOWYCH. JAK SKUTECZNIE BRONIĆ CENY I RADZIĆ SOBIE Z TECHNIKAMI NEGOCJACJI?
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI – AKADEMIA ROZWOJU DZIAŁU ZAKUPÓW. GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI, BAZA DOSTAWCÓW, ANALIZA KOSZTÓW, NEGOCJACJE KUPIECKIE
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI – AKADEMIA ROZWOJU DZIAŁU ZAKUPÓW. GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI, BAZA DOSTAWCÓW, ANALIZA KOSZTÓW, NEGOCJACJE KUPIECKIE
SZKOLENIE: SKUTECZNE NEGOCJACJE KUPIECKIE. NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI
SZKOLENIE: SKUTECZNE NEGOCJACJE KUPIECKIE. NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI
SZKOLENIE: GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI. SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW ZAKUPÓW I ZAOPATRZENIA. JAK DZIAŁ ZAKUPÓW MOŻE GENEROWAĆ OSZCZĘDNOŚCI ORAZ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ?
SZKOLENIE: GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI. SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW ZAKUPÓW I ZAOPATRZENIA. JAK DZIAŁ ZAKUPÓW MOŻE GENEROWAĆ OSZCZĘDNOŚCI ORAZ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ?
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: TRUDNE SYTUACJE W SPRZEDAŻY – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI HANDLOWYMI I ZAGRYWKAMI KLIENCKIMI?
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: TRUDNE SYTUACJE W SPRZEDAŻY – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI HANDLOWYMI I ZAGRYWKAMI KLIENCKIMI?
SZKOLENIE: KONTRAKTY HANDLOWE. JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?
SZKOLENIE: KONTRAKTY HANDLOWE. JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?
SZKOLENIE: REKLAMACJE W SIECIACH HANDLOWYCH. KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO
SZKOLENIE: REKLAMACJE W SIECIACH HANDLOWYCH. KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO
SZKOLENIE: METODY OCENY KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW
SZKOLENIE: METODY OCENY KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W RELACJACH Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI ORAZ W ŚRODOWISKU PRACY
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W RELACJACH Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI ORAZ W ŚRODOWISKU PRACY
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE CZASEM I PRIORYTETAMI CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ W ZESPOLE
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE CZASEM I PRIORYTETAMI CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ W ZESPOLE
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU (WERSJA ROZSZERZONA)
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU (WERSJA ROZSZERZONA)
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU W PIGUŁCE
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU W PIGUŁCE
SZKOLENIE: ORGANIZACJA ZADAŃ I ZARZĄDZANIE CZASEM. PRACA BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU
SZKOLENIE: ORGANIZACJA ZADAŃ I ZARZĄDZANIE CZASEM. PRACA BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU
SZKOLENIE: TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY. JAK PRACOWAĆ W ZESPOLE BEZ NADMIERNEGO STRESU?
SZKOLENIE: TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY. JAK PRACOWAĆ W ZESPOLE BEZ NADMIERNEGO STRESU?
SZKOLENIE: REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO. JAK BUDOWAĆ WŁASNĄ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ ORAZ ZARZĄDZAĆ ODPORNOŚCIĄ ZESPOŁU PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO. JAK BUDOWAĆ WŁASNĄ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ ORAZ ZARZĄDZAĆ ODPORNOŚCIĄ ZESPOŁU PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ. JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI, PRESJĄ I CZYNNIKAMI STRESU?
SZKOLENIE: TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ. JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI, PRESJĄ I CZYNNIKAMI STRESU?
SZKOLENIE: POCHODZENIE TOWARU. ZASADY OGÓLNE ORAZ REGUŁY POCHODZENIA
SZKOLENIE: POCHODZENIE TOWARU. ZASADY OGÓLNE ORAZ REGUŁY POCHODZENIA
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK RADZIĆ SOBIE Z WIELOKULTUROWOŚCIĄ W ZESPOLE PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK RADZIĆ SOBIE Z WIELOKULTUROWOŚCIĄ W ZESPOLE PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK BUDOWAĆ RELACJE Z KLIENTEM Z INNEJ KULTURY?
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK BUDOWAĆ RELACJE Z KLIENTEM Z INNEJ KULTURY?
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA W BIZNESIE. RÓŻNICE KULTUROWE
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA W BIZNESIE. RÓŻNICE KULTUROWE
SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE UMOWY GOSPODARCZE
SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE UMOWY GOSPODARCZE
SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS®2020 W PRAKTYCE OBROTU TOWAROWEGO
SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS®2020 W PRAKTYCE OBROTU TOWAROWEGO
SZKOLENIE: ETYKIETA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI Z INDII – KOMUNIKACJA I KULTURA
SZKOLENIE: ETYKIETA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI Z INDII – KOMUNIKACJA I KULTURA
SZKOLENIE: BIZNES Z INDIAMI: CHARAKTERYSTYKA BIZNESU, KOMUNIKACJA I KULTURA
SZKOLENIE: BIZNES Z INDIAMI: CHARAKTERYSTYKA BIZNESU, KOMUNIKACJA I KULTURA
SZKOLENIE: BIZNES Z INDUSAMI – JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z INDYJSKIMI PARTNERAMI?
SZKOLENIE: BIZNES Z INDUSAMI – JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z INDYJSKIMI PARTNERAMI?
SZKOLENIE: KONWENCJA CMR W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
SZKOLENIE: KONWENCJA CMR W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
SZKOLENIE: BIZNES Z JAPONIĄ. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?
SZKOLENIE: BIZNES Z JAPONIĄ. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I PRACA W ARABII SAUDYJSKIEJ
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I PRACA W ARABII SAUDYJSKIEJ
SZKOLENIE KULTUROWE Z RYNKÓW ARABSKICH: ŻYCIE CODZIENNE, PRACA, BIZNES
SZKOLENIE KULTUROWE Z RYNKÓW ARABSKICH: ŻYCIE CODZIENNE, PRACA, BIZNES
SZKOLENIE: RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?
SZKOLENIE: RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?
SZKOLENIE: BIZNES Z CHINAMI. WSPÓŁPRACA , KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIZNESOWA Z PARTNERAMI Z CHIN
SZKOLENIE: BIZNES Z CHINAMI. WSPÓŁPRACA , KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIZNESOWA Z PARTNERAMI Z CHIN

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.