Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Szkolenia techniczne

50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW (DZIAŁÓW TECHNICZNYCH, PRODUKCYJNYCH, LOGISTYCZNYCH)

50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW (DZIAŁÓW TECHNICZNYCH, PRODUKCYJNYCH, LOGISTYCZNYCH)

BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP NA PRODUKCJI. SZKOLENIE UŚWIADAMIAJĄCE DLA KIEROWNIKÓW (i innych osób kierujących Pracownikami)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP NA PRODUKCJI. SZKOLENIE UŚWIADAMIAJĄCE DLA KIEROWNIKÓW (i innych osób kierujących Pracownikami)

CZAS PRACY KIEROWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

CZAS PRACY KIEROWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI. ZAKUPY PRODUKCYJNE I TECHNICZNE

NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI. ZAKUPY PRODUKCYJNE I TECHNICZNE

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM. ZASADY PRACY Z BAZĄ IMDS

IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM. ZASADY PRACY Z BAZĄ IMDS

ZMIANY PRZEPISÓW BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRAC ORAZ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W 2019/2020 Z UWZGL. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r.

ZMIANY PRZEPISÓW BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRAC ORAZ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W 2019/2020 Z UWZGL. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH – AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH – AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII (opublikowane 25 września 2019r.). ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH

ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII (opublikowane 25 września 2019r.). ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH

DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP i ZUS

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP i ZUS

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”