Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Szkolenia otwarte

INCOTERMS®2020. MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE W PRAKTYCE OBROTU TOWAROWEGO

INCOTERMS®2020. MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE W PRAKTYCE OBROTU TOWAROWEGO

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM. ZASADY PRACY Z BAZĄ IMDS

IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM. ZASADY PRACY Z BAZĄ IMDS

ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2019/2020 Z UWZGL. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r.

ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2019/2020 Z UWZGL. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r.

BIZNES Z CHINAMI. WSPÓŁPRACA , KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIZNESOWA Z PARTNERAMI Z CHIN

BIZNES Z CHINAMI. WSPÓŁPRACA , KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIZNESOWA Z PARTNERAMI Z CHIN

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN – DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN – DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE

SZKOLENIE: JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? ZASADY NEGOCJACJI W KONFLIKCIE INTERESÓW

SZKOLENIE: JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? ZASADY NEGOCJACJI W KONFLIKCIE INTERESÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH – AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH – AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

FINANSE A SPRZEDAŻ. ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ

FINANSE A SPRZEDAŻ. ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ

NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY. ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2018r.

NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY. ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2018r.

PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28 SIERPNIA 2019r. – ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA

PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28 SIERPNIA 2019r. – ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO. NARZĘDZIA KIEROWANIA: EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO. NARZĘDZIA KIEROWANIA: EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA

AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE. KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.06.2020r.

AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE. KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.06.2020r.

BIZNES Z JAPONIĄ. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?

BIZNES Z JAPONIĄ. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?

TRUDNE NEGOCJACJE. ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI

TRUDNE NEGOCJACJE. ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI

KONTRAKTY HANDLOWE – SZKOLENIE PRAWNE DLA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY, ZAOPATRZENIA I UMÓW. JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?

KONTRAKTY HANDLOWE – SZKOLENIE PRAWNE DLA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY, ZAOPATRZENIA I UMÓW. JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?

TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ. JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI, PRESJĄ I CZYNNIKAMI STRESU?

TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ. JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI, PRESJĄ I CZYNNIKAMI STRESU?

ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU CZYLI ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI (MOTYWOWANIE, OCENIANIE, ZWALNIANIE, ASERTYWNOŚĆ, INFORMACJA ZWROTNA, KOMUNIKACJA Z POKOLENIEM X, Y i Z)

ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU CZYLI ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI (MOTYWOWANIE, OCENIANIE, ZWALNIANIE, ASERTYWNOŚĆ, INFORMACJA ZWROTNA, KOMUNIKACJA Z POKOLENIEM X, Y i Z)

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?

RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?

NIEZBĘDNIK NEGOCJATORA. CZYLI CO KAŻDY NEGOCJATOR O NEGOCJACJACH WIEDZIEĆ POWINIEN

NIEZBĘDNIK NEGOCJATORA. CZYLI CO KAŻDY NEGOCJATOR O NEGOCJACJACH WIEDZIEĆ POWINIEN

TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI

TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI

KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE

KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE

JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM

JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM

EMPLOYER BRANDING & CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE. JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI?

EMPLOYER BRANDING & CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE. JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI?

RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE. PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE. PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE. JAK SPROSTAĆ TRUDNYM SYTUACJOM I PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE?

SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE. JAK SPROSTAĆ TRUDNYM SYTUACJOM I PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE?

SZKOLENIE: BIZNES Z INDIAMI: CHARAKTERYSTYKA BIZNESU,  KOMUNIKACJA I KULTURA

SZKOLENIE: BIZNES Z INDIAMI: CHARAKTERYSTYKA BIZNESU, KOMUNIKACJA I KULTURA

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”