Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Kalendarz szkoleń

Lip
13
pon
Szkolenie ONLINE: SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE W PRACY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BHP PODCZAS ZAGROŻENIA COVID-19 (ONLINE)
Lip 13 całodniowy
Lip
16
czw
Szkolenie ONLINE: PRZEPISY REKLAMACYJNE – NOWELIZACJA 2021 (Online)
Lip 16 całodniowy
Lip
30
czw
Szkolenie ONLINE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM (Online)
Lip 30 – Lip 31 całodniowy
Sie
10
pon
Szkolenie ONLINE: PRZEPISY REKLAMACYJNE – NOWELIZACJA 2021 (Online)
Sie 10 całodniowy
Sie
21
pt
Szkolenie ONLINE: GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI. SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW ZAKUPÓW I ZAOPATRZENIA
Sie 21 całodniowy
Sie
26
śr
Szkolenie ONLINE: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2020 ROKU. ZFŚS Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM (ONLINE)
Sie 26 całodniowy
Sie
27
czw
REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO. JAK BUDOWAĆ WŁASNĄ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ ORAZ ZARZĄDZAĆ ODPORNOŚCIĄ ZESPOŁU PRACOWNIKÓW? (Warszawa)
Sie 27 – Sie 28 całodniowy
Sie
31
pon
Szkolenie ONLINE: ZMIANY PRZEPISÓW BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRAC ORAZ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r. ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU Z DNIA 25.03.2020r. (ONLINE)
Sie 31 całodniowy

Zmiany-bezpiecznej-organizacji-prac-przy-urządzeniach-energetycznychODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ 

!! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTER KLIMATU Z MARCA 2020R. WDROŻENIE ZMIAN ZOSTAŁO PRZESUNIĘTE DO 26 WRZEŚNIA 2020 !!

 

 

Wrz
8
wt
AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE Z UWGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2021r. (Poznań)
Wrz 8 całodniowy

KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH 1.01.2021r.

 

W czasie szkolenia zostaną omówione przepisy, które miały wejść w życie 1.06.2020r. Jednakże termin wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych został przesunięty z 1 czerwca 2020r. na 1 stycznia 2021r. na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)., na mocy których część Przedsiębiorców uzyska uprawnienia zarezerwowany aktualnie tylko dla Konsumentów.

Wrz
10
czw
AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE Z UWGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2021r. (Kraków)
Wrz 10 całodniowy

KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH 1.01.2021r.

 

W czasie szkolenia zostaną omówione przepisy, które miały wejść w życie 1.06.2020r. Jednakże termin wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych został przesunięty z 1 czerwca 2020r. na 1 stycznia 2021r. na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)., na mocy których część Przedsiębiorców uzyska uprawnienia zarezerwowany aktualnie tylko dla Konsumentów.

Wrz
11
pt
AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE Z UWGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2021r. (Katowice)
Wrz 11 całodniowy

KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH 1.01.2021r.

 

W czasie szkolenia zostaną omówione przepisy, które miały wejść w życie 1.06.2020r. Jednakże termin wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych został przesunięty z 1 czerwca 2020r. na 1 stycznia 2021r. na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)., na mocy których część Przedsiębiorców uzyska uprawnienia zarezerwowany aktualnie tylko dla Konsumentów.

ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r. oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU Z DNIA 25.03.2020r. (Katowice)
Wrz 11 całodniowy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ

!! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTER KLIMATU Z MARCA 2020R. WDROŻENIE ZMIAN ZOSTAŁO PRZESUNIĘTE DO 26 WRZEŚNIA 2020 !!

 

 

 

Wrz
14
pon
AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2021r. (Gdańsk)
Wrz 14 całodniowy

KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH 1.01.2021r.

 

 

W czasie szkolenia zostaną omówione przepisy, które miały wejść w życie 1.06.2020r. Jednakże termin wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych został przesunięty z 1 czerwca 2020r. na 1 stycznia 2021r. na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)., na mocy których część Przedsiębiorców uzyska uprawnienia zarezerwowany aktualnie tylko dla Konsumentów.

ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r. oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU Z DNIA 25.03.2020r. (Gdańsk)
Wrz 14 całodniowy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ

!! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTER KLIMATU Z MARCA 2020R. WDROŻENIE ZMIAN ZOSTAŁO PRZESUNIĘTE DO 26 WRZEŚNIA 2020 !!

 

 

Wrz
15
wt
AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE Z UWGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2021r. (Warszawa)
Wrz 15 całodniowy

KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH 1.01.2021r.

 

W czasie szkolenia zostaną omówione przepisy, które miały wejść w życie 1.06.2020r. Jednakże termin wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych został przesunięty z 1 czerwca 2020r. na 1 stycznia 2021r. na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)., na mocy których część Przedsiębiorców uzyska uprawnienia zarezerwowany aktualnie tylko dla Konsumentów.

 

 

ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r. oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU Z DNIA 25.03.2020r. (Warszawa)
Wrz 15 całodniowy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ

!! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTER KLIMATU Z MARCA 2020R. WDROŻENIE ZMIAN ZOSTAŁO PRZESUNIĘTE DO 26 WRZEŚNIA 2020 !!

 

 

 

Wrz
17
czw
JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? (Wrocław)
Wrz 17 całodniowy
Wrz
22
wt
AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE Z UWGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2021r. (Wrocław)
Wrz 22 całodniowy

KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM REKLAMACJI ONLINE, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH 1.01.2021r.

 

W czasie szkolenia zostaną omówione przepisy, które miały wejść w życie 1.06.2020r. Jednakże termin wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych został przesunięty z 1 czerwca 2020r. na 1 stycznia 2021r. na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)., na mocy których część Przedsiębiorców uzyska uprawnienia zarezerwowany aktualnie tylko dla Konsumentów.

JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? (Warszawa)
Wrz 22 całodniowy
JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? (Warszawa)
Wrz 22 całodniowy
NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI (Warszawa)
Wrz 22 – Wrz 23 całodniowy
ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r. oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU Z DNIA 25.03.2020r. (Wrocław)
Wrz 22 całodniowy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ

!! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTER KLIMATU Z MARCA 2020R. WDROŻENIE ZMIAN ZOSTAŁO PRZESUNIĘTE DO 26 WRZEŚNIA 2020 !!

 

Wrz
23
śr
POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE (Warszawa)
Wrz 23 całodniowy
Wrz
29
wt
ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI – AKADEMIA ROZWOJU DZIAŁU ZAKUPÓW (Warszawa)
Wrz 29 całodniowy
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM (Warszawa)
Wrz 29 – Wrz 30 całodniowy
Paź
5
pon
ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI – AKADEMIA ROZWOJU DZIAŁU ZAKUPÓW (Wrocław)
Paź 5 całodniowy
Paź
6
wt
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH – AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA (ONLINE)
Paź 6 całodniowy
Paź
19
pon
Szkolenie ONLINE: ZMIANY PRZEPISÓW BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRAC ORAZ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r. ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU Z DNIA 25.03.2020r. (ONLINE)
Paź 19 całodniowy

Zmiany-bezpiecznej-organizacji-prac-przy-urządzeniach-energetycznychODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ 

!! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTER KLIMATU Z MARCA 2020R. WDROŻENIE ZMIAN ZOSTAŁO PRZESUNIĘTE DO 26 WRZEŚNIA 2020 !!

 

 

Paź
21
śr
Szkolenie ONLINE: METODY OCENY KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW (ONLINE)
Paź 21 całodniowy
Paź
27
wt
Szkolenie ONLINE: JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI?
Paź 27 – Paź 28 całodniowy
Paź
29
czw
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP NA PRODUKCJI (ONLINE)
Paź 29 całodniowy
Lis
17
wt
Szkolenie ONLINE: TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA (Online)
Lis 17 – Lis 18 całodniowy

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”