Arkadiusz Tarnowski

Ekspert ds. Japonii w Centrum Studiów Polska-Azja. Wykładowca akademicki. Absolwent studiów magisterskich oraz doktoranckich na japońskim uniwersytecie Tsukuba, specjalizacja międzynarodowa ekonomia polityczna (7 lat w Japonii). Czteroletni okres pracy w Ambasadzie Japońskiej w Warszawie, w dziale współpracy gospodarczej. Doświadczenie z ‚pierwszej ręki’ ze znajomości etykiety biznesowej i współpracy regionalnej oraz wymiany samorządowej. Czteroletni staż pracy w PAIiIZ S.A. w zakresie organizacji wizyt gospodarczych wyjazdowych oraz przyjazdowych dla biznesu oraz JST – wiele misji z i do Korei Południowej oraz Japonii.