Billigste Strømleverandør 2018 | Forbrukslån | Mistä Lainaa | Webutvikling | Forsikring Sammenligning | Alarm | Kredittkort Test | Billigste Mobilabonnement 2018

TEMATYKA: Sprzedaż / Marketing

TRUDNE NEGOCJACJE

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI

Z O B A C Z    Z W I A S T U N

Prowadzisz trudne negocjacje? Jesteś na średniozaawansowanym lub zaawansowanym poziomie umiejętności negocjacyjnych ?  Jeśli chcesz:  poznać działanie negocjacji podczas, których nie masz komfortu strzelenia focha i skorzystania, z alternatywnego (lepszego rozwiązania), przeszkolić się pod okiem zawodowego negocjatora, zweryfikować swoją wiedzę na temat znaczenia i posługiwania się manipulacjami, wywieraniem wpływu i perswazją, zapraszamy na szkolenie organizowane w Warszawie podczas, którego nasz Ekspert Tomasz Piotr Sidewicz wprowadzi Cię w świat trudnych negocjacji.  

Czytaj dalej

JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI?

ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM


Trudne rozmowy z klientem
Zapraszamy na szkolenie JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? Warsztaty polecamy wszystkim, którzy chcą trenować swoją asertywność w rozmowach z trudnym klientem zgłaszającym reklamacje i skargi. Miejsce szkolenia to Warszawa. Ekspertem na szkoleniu będzie dr Anna Adamus – Matuszyńska.
Czytaj dalej

TRUDNE NEGOCJACJE

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI

Z O B A C Z    Z W I A S T U N

Prowadzisz trudne negocjacje? Jesteś na średniozaawansowanym lub zaawansowanym poziomie umiejętności negocjacyjnych ?  Jeśli chcesz:  poznać działanie negocjacji podczas, których nie masz komfortu strzelenia focha i skorzystania, z alternatywnego (lepszego rozwiązania), przeszkolić się pod okiem zawodowego negocjatora, zweryfikować swoją wiedzę na temat znaczenia i posługiwania się manipulacjami, wywieraniem wpływu i perswazją, zapraszamy na szkolenie organizowane we Wrocławiu podczas, którego nasz Ekspert Tomasz Piotr Sidewicz wprowadzi Cię w świat trudnych negocjacji.  

Czytaj dalej

JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI?

ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM


Trudne rozmowy z klientem
Zapraszamy na szkolenie JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? Warsztaty polecamy wszystkim, którzy chcą trenować swoją asertywność w rozmowach z trudnym klientem zgłaszającym reklamacje i skargi. Miejsce szkolenia to Wrocław. Ekspertem na szkoleniu będzie dr Anna Adamus – Matuszyńska.
Czytaj dalej

JAPOŃSKA KULTURA BIZNESU

JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu które odbędzie się w Warszawie. Na Szkoleniu Ekspert dr Arkadiusz Tarnowski kompleksowo scharakteryzuje rynek japoński. Dzięki wiedzy zdobytej podczas naszego szkolenia, biznes z Japończykami nie będzie dla Państwa tajemnicą. Uczestnicy dowiedzą się jak współpracować, negocjować oraz komunikować się z Japończykami.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
• pogłębić wiedzę na temat współczesnej sytuacji społecznej i gospodarczej Japonii;
• pogłębić wiedzę o japońskiej kulturze biznesowej: zachowaniach, normach i wartościach, które kształtują zawodową sferę życia;
• poznać japońskie podejście do zarządzania i jakości, które odegrały kluczową rolę w sukcesie japońskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych;
• poznać różnice kulturowe, bariery komunikacyjne oraz sposób myślenia Japończyków;
• poznać zasady jak współpracować z partnerami japońskimi (zwyczaje, etykieta, zwroty grzecznościowe);
• skonsultować z Wykładowcą swoje dotychczasowe kontakty z japońskimi partnerami;
• wyjaśnić przyczyny najczęstszych nieporozumień co umożliwi unikanie podobnych kłopotów w przyszłości. Czytaj dalej

BIZNES Z CHINAMI

JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z CHIŃSKIMI KLIENTAMI I DOSTAWCAMI? 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu które odbędzie się w Warszawie. Podczas szkolenia Ekspert Radosław Pyffel kompleksowo scharakteryzuje biznes na rynku chińskim. Dzięki wiedzy zdobytej podczas naszego szkolenia, rynki azjatyckie nie będą dla Państwa tajemnicą. Uczestnicy dowiedzą się jak współpracować, negocjować oraz komunikować się z Chinami. Warsztaty szkoleniowe odbędą się w Warszawie.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
• pogłębić wiedzę na temat współczesnej sytuacji społecznej i gospodarczej Chin z uwzględnieniem ich wielowiekowej historii i tradycji handlowych,
• pogłębić wiedzę o chińskiej kulturze biznesowej: zachowaniach, normach i wartościach, które kształtują prywatną, publiczną i zawodową sferę życia,
• poznać potencjał jaki otwiera rynek chiński przed polskimi firmami,
• zaznajomić się z wyzwaniami i trudnościami z jakimi musza zmierzyć się Polscy Przedsiębiorcy by odnieść sukces na chińskim rynku,
• poznać różnice kulturowe i bariery komunikacyjne z partnerem z Chin,
• poznać sposób myślenia chińskich partnerów i współpracowników,
• poznać zasady jak współpracować z partnerami chińskimi (zwyczaje, etykieta, zwroty grzecznościowe, podstawy prawne, podmioty oferujące pomoc po stronie polskiej i azjatyckiej),
• skonsultować z Wykładowcą swoje dotychczasowe kontakty z azjatyckimi partnerami,
• wyjaśnić przyczyny najczęstszych nieporozumień co umożliwi unikanie podobnych kłopotów w przyszłości. Czytaj dalej

LIDER SPRZEDAŻY

KIEROWANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM

Jesteś liderem zespołu handlowców ? Zapraszamy na szkolenie LIDER SPRZEDAŻY. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo JAK KIEROWAĆ ZESPOŁEM SPRZEDAŻY aby osiągał on jak najlepsze wyniki. Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Warsztaty przeprowadzi Roman Kawszyn i Adam Szaran.

Uczestnicy będą mieli okazję:
– zapoznać się z rolami jakie pełni Lider Sprzedaży
– uświadomić sobie jak ważne jest pozytywne nastawienie Lidera do stworzenia efektywnego zespołu sprzedaży
– nauczyć się jak wypracowywać i podtrzymywać odpowiednie nastawienie zespołu sprzedaży aby zmotywować zespół a nie zarażać frustracją i zniechęceniem
– zaznajomić się z zasadami superwizji (udzielanie feedbacku i pochwał)
– uświadomić sobie błędy podczas pracy indywidualnej z handlowcem (podczas oceniania, kontrolowania)
–  poznać najczęstsze błędy w trakcie rekrutacji sprzedawców
–  zaznajomić się z zasadami kontraktowania zasad współpracy z handlowcami (określenie oczekiwań, błędy podczas odpraw)
– uświadomić sobie jak ważne jest nieustanne budowanie własnej motywacji, motywacji podwładnych poprzez odkrywanie swojego i innych motywów działania

Czytaj dalej

NEGOCJACJE W BIZNESIE – POCZĄTEK DROGI

PIGUŁKA NEGOCJATORA

Z O B A C Z    Z W I A S T U N

Zaczynasz pracę z negocjacjami? Jesteś na średniozaawansowanym poziomie umiejętności negocjacyjnych ?  Jeśli chcesz:  uporządkować swoją wiedzę, poznać działanie technik negocjacyjnych, zaznajomić się z zasadami przygotowania, prowadzenia i kończenia negocjacji oraz nauczyć się czym jest manipulacja w negocjacjach, zapraszamy na szkolenie organizowane we Wrocławiu podczas, którego nasz Ekspert Tomasz Piotr Sidewicz wprowadzi Cię w świat negocjacji.  

Czytaj dalej

KONTRAKTY HANDLOWE – SZKOLENIE PRAWNE DLA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY, ZAOPATRZENIA I UMÓW

JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?

SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ ADW. ŁUKASZA ŚWIDERKA

umowy-handlowePodczas szkolenia odpowiemy na pytania:

Jak poprawnie skonstruować umowę unikając nieprawidłowych zapisów?
Jak zabezpieczyć interesy firmy zarówno na etapie zawierania umów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi?
Jakie klauzule wprowadzać do treści umów by wzmocnić pozycję firmy w sytuacjach spornych oraz skutecznie dochodzić roszczeń reklamacyjnych?
Jak aneksować i rozwiązywać stosunek umowny?
Jak dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy? Czytaj dalej

KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA

PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE

Zapraszamy na szkolenie z obsługi reklamacji. Szkolenie organizowane jest w Warszawie, prowadzone będzie przez naszego eksperta Annę Adamus-Matuszyńską. Zagadnienia poruszane na szkoleniu to PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE. Trener prowadzący szkolenie – dr Anna Adamus – Matuszyńska omowi wiele aspektów procesu obsługi reklamacji począwszy od tworzenia zasad korespondencji reklamacyjnej z klientem aż do poznania narzędzi i metod komunikowania klientowi negatywnych decyzji.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:

a. zaplanować i przygotować odpowiedzi na skargi i reklamacje klientów;
b. wykorzystywać specyficzne narzędzia wykorzystywane w procesie odpowiadania pisemnego na reklamacje;
c. identyfikować i unikać błędów w pisaniu odpowiedzi na reklamacje;
d. stosować zasady korespondencji biznesowej;
e. stosować właściwy ton I styl w korespondencji reklamacyjnej;
f. znać i stosować etykietę odpowiedzi e-mailowej;
g. prowadzić negocjacje pisemne z klientami reklamującymi produkty i usługi. Czytaj dalej

RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH

JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?

Tematyka szkolenia obejmuje szeroko pojęte zagadnienia związane ze światem arabskim. Osiemnaście państw położonych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie charakteryzują się ogromnym potencjałem, ale i znacznymi różnicami kulturowymi i prowadzenia biznesu. Szkolenia obejmują przede wszystkim informacje praktyczne, które umożliwią sprawne poruszanie się po tych rynkach przedsiębiorcom już tam działającym, jak i nowym. 
 
Celem szkolenia jest maksymalne przybliżenie uczestnikom warunków społecznych, kulturowych i biznesowych, z którymi zderzyć się można w krajach arabskich oraz zbudowanie zdolności komunikacji międzykulturowej, ułatwiającej efektywne porozumiewanie się z przedstawicielami biznesu arabskiego. Czytaj dalej

NEGOCJACJE W BIZNESIE – POCZĄTEK DROGI

PIGUŁKA NEGOCJATORA

Z O B A C Z    Z W I A S T U N

Zaczynasz pracę z negocjacjami? Jesteś na średniozaawansowanym poziomie umiejętności negocjacyjnych ?  Jeśli chcesz:  uporządkować swoją wiedzę, poznać działanie technik negocjacyjnych, zaznajomić się z zasadami przygotowania, prowadzenia i kończenia negocjacji oraz nauczyć się czym jest manipulacja w negocjacjach, zapraszamy na szkolenie organizowane w Warszawie podczas, którego nasz Ekspert Tomasz Piotr Sidewicz wprowadzi Cię w świat negocjacji.  

Czytaj dalej

AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE

KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO
(W TYM PRZEPISÓW POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH)

Zapraszamy Państwa na kompleksowe szkolenie z zakresu aktualnych przepisów reklamacyjnych prowadzone przez adwokata Łukasza Świderka.

Przepisy reklamacyjneEkspert kompleksowo omówi aktualne prawo reklamacyjne, które weszło w życie 25 grudnia 2014r. z uwzględnieniem obowiązujących od 10 stycznia 2017r. przepisów pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Adwokat wyjaśni zasady realizacji procedur reklamacyjnych i dochodzenia roszczeń z rękojmi, gwarancji i odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkty.  Uczestnicy będą mieli okazję wyjaśnić i skonsultować wszelkie wątpliwości i problemy z jakimi borykają się na co dzień.
Korzyści  dla Uczestników to zapoznanie się z:
– AKTUALNYMI przepisami i procedurami reklamacyjnymi, – Rękojmią, gwarancją, ogólnymi zasadami odpowiedzialności, – zasadami w procedurach reklamacyjnych pomiędzy Przedsiębiorcą i Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą i Konsumentem, – Korzyściami i stratami dla Konsumentów i Przedsiębiorców wynikającymi z NOWEJ sytuacji prawnej Konsumentów i Przedsiębiorców, Błędami w trakcie rozpatrywania reklamacji, – Dokumentacją reklamacyjną (możliwość skonsultowania własnych dokumentów) Czytaj dalej

KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA

PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE

Zapraszamy na szkolenie z obsługi reklamacji. Szkolenie organizowane jest we Wrocławiu, prowadzone będzie przez naszego eksperta Annę Adamus-Matuszyńską. Zagadnienia poruszane na szkoleniu to PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE. Trener prowadzący szkolenie – dr Anna Adamus – Matuszyńska omowi wiele aspektów procesu obsługi reklamacji począwszy od tworzenia zasad korespondencji reklamacyjnej z klientem aż do poznania narzędzi i metod komunikowania klientowi negatywnych decyzji.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:

a. zaplanować i przygotować odpowiedzi na skargi i reklamacje klientów;
b. wykorzystywać specyficzne narzędzia wykorzystywane w procesie odpowiadania pisemnego na reklamacje;
c. identyfikować i unikać błędów w pisaniu odpowiedzi na reklamacje;
d. stosować zasady korespondencji biznesowej;
e. stosować właściwy ton I styl w korespondencji reklamacyjnej;
f. znać i stosować etykietę odpowiedzi e-mailowej;
g. prowadzić negocjacje pisemne z klientami reklamującymi produkty i usługi. Czytaj dalej

AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE

KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO
(W TYM PRZEPISÓW POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH)

Zapraszamy Państwa na kompleksowe szkolenie z zakresu aktualnych przepisów reklamacyjnych prowadzone przez adwokata Łukasza Świderka.

Przepisy reklamacyjneEkspert kompleksowo omówi aktualne prawo reklamacyjne, które weszło w życie 25 grudnia 2014r. z uwzględnieniem obowiązujących od 10 stycznia 2017r. przepisów pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Adwokat wyjaśni zasady realizacji procedur reklamacyjnych i dochodzenia roszczeń z rękojmi, gwarancji i odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkty.  Uczestnicy będą mieli okazję wyjaśnić i skonsultować wszelkie wątpliwości i problemy z jakimi borykają się na co dzień.
Korzyści  dla Uczestników to zapoznanie się z:
– AKTUALNYMI przepisami i procedurami reklamacyjnymi, – Rękojmią, gwarancją, ogólnymi zasadami odpowiedzialności, – zasadami w procedurach reklamacyjnych pomiędzy Przedsiębiorcą i Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą i Konsumentem, – Korzyściami i stratami dla Konsumentów i Przedsiębiorców wynikającymi z NOWEJ sytuacji prawnej Konsumentów i Przedsiębiorców, Błędami w trakcie rozpatrywania reklamacji, – Dokumentacją reklamacyjną (możliwość skonsultowania własnych dokumentów). Czytaj dalej

TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA

DOSKONALENIE KOMUNIKACJI  Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI

Customer satisfaction concept with businessman hand drawing smilZapraszamy na szkolenie TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. Warsztaty polecamy wszystkim, którzy chcą rozwijać umiejętność komunikowania się z klientami zgłaszającymi reklamacje, trenować swoją asertywność w rozmowach z trudnym klientem oraz zarządzać stresem podczas obsługi klienta.  Miejsce szkolenia to Warszawa. Ekspertem na szkoleniu będzie dr Anna Adamus – Matuszyńska.

CELE WARSZTATU:

•  poznanie  podstawowych  zasad  komunikowania  się  z  klientami zgłaszającymi skargi, uwagi i reklamacje,
•  poznanie  zachowań  klientów  trudnych  i  roszczeniowych  oraz  technik skutecznego z nimi postępowania,
• poznanie metod i technik eliminowania obiekcji klienta,
• rozpoznanie własnych umiejętności asertywnego reagowania w procesie reklamacji indywidualnych,
•  kształcenie  umiejętności  obrony  własnego  stanowiska  przed  atakami klientów,
• poznanie zasad rozmów telefonicznych,
•  nauka  technik  powalających  radzić  sobie  ze  stresem  podczas  obsługi klienta. Czytaj dalej

FINANSE DLA HANDLOWCÓW

ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ

SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, WŁAŚCICIELI FIRM, DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW SPRZEDAŻY 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wybranymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami w sprzedaży. Szkolenie skierowane jest do osób, które podejmując bieżące decyzje sprzedażowe i wpływają tym samym na poziom finansów i efektywność firm.

Szkolenie pomoże:
– zrozumieć czym są finanse i jak sprzedaż przekłada się na wyniki przedsiębiorstwa,
– zrozumieć konsekwencje udzielania rabatów, promocji, upustów i wystawiania faktur z odroczoną lub przyspieszoną płatnością
– poznać zasady planowania zysku i wyznaczania . Czytaj dalej

TECHNIKI OBRONY CENY

JAK SKUTECZNIE BRONIĆ CENY W SYTUACJI KONKURENCJI RYNKOWEJ I OBIEKCJI KLIENTA?
Okienko promocji_Techniki obrony ceny_bez dat
Jesteś handlowcem ? Musisz bronić ceny podczas rozmów handlowych ? Klient wysuwa argument bo u konkurencji jest taniej ? Zapraszamy na szkolenie TECHNIKI OBRONY CENY. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo JAK SKUTECZNIE BRONIĆ CENY W SYTUACJI KONKURENCJI RYNKOWEJ I OBIEKCJI KLIENTA?
Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu. Warsztaty przeprowadzą Eksperci z zakresu sprzedaży Adam Szaran i Roman Kawszyn. Na szkoleniu każdy Uczestnik otrzyma niezbędne informacje by radzić sobie z zastrzeżeniami cenowymi i wywierającym wpływ Klientem.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
– zapoznać się z technikami obrony ceny
– pogłębić wiedzę jak perswazyjnie i skutecznie odpowiadać na obiekcje i zastrzeżenia Klientów
– pogłębić wiedzę jak reagować, gdy ktoś wysunie argument konkurencji
– zaznajomić się ze sposobem prezentowania oferty w sposób, który spowoduje odpowiednie postrzeganie ceny przez Klienta
– poznać techniki zaszczepiania w głowie Klienta sugestie dotyczące Twoich produktów czy usług Czytaj dalej